Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Krycí kódy výrobců materiálu v Čechách a na Moravě 1940-1945

Do roku 1940 byl válečný materiál dodávaný německé armádě označován obchodní značkou výrobce, často doplněnou i o jeho adresu. Vrchní velitelství armády (Oberkommando des Heeres) si dobře uvědomovalo neudržitelnost tohoto stavu a proto byl vypracován jednotný systém značení závazný pro všechny výrobní závody jak v Německu, tak na okupovaných územích.

Seznam krycích kódů jimiž výrobci označovali materiál dodávaný německé branné moci obsahuje přes 10.000 dodavatelů napříč Evropou od Francie přes Finsko až po Rumunsko. Nechtěně tak vznikl unikátní katalog mapující značnou část průmyslové výroby konce první poloviny 40tých let minulého století. Tento seznam byl vzhledem k přesunům a zániku podniků, přes které se přehnala fronta průběžně aktualizován a doplňován. Poslední aktualizace pochází z října 1944.

Vlastní kód (Fertigungskennzeichen) byl sestaven nejprve z jediného, později z dvojice a nakonec z trojice malých písmen, v některých případech doplněných tečkou. Na rozměrnějších přístrojích (vysílače a přijímače) byl kód umístěn přímo na výrobním štítku - například EZ6, EK3 a KlFuSpr.d, nebo na zvláštním štítku připevněném na chassis přístroje - například Ukw.E.e a Torn.E.b. U menších přístrojů a dalšího materiálu byl kód vyražen obvykle v blízkosti výrobního čísla. Následující výběr krycích kódů zahrnuje jen zlomek z celkového výčtu výrobců působících na území Čech a Moravy. V závorce je uveden poválečný název podniku.

1. Podniky zabývající se elektrotechnickou výrobou :

bnl   Vojenské telegrafní dílny (VTD), Ostmarkwerke Prag - Gbel, (PAL Kbely)
cec  Prchal-Ericsson & Co. (Tesla Kolín)
ela   AEG Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft A.G. Bodenbach - Děčín
fxk   Telegrafia A.G. (Tesla Pardubice)
fsb   Mikrofona Brüder Knotek A.G. Werk Prag - Strasnitz (Tesla Strašnice)
fsc   Mikrofona Brüder Knotek A.G. Werk Wal. Meseritsch (Tesla Valašské Meziříčí)
hrz   Sochor Messinstrumentfabrik Blanz (METRA Blansko)
klf    Philips A.G. Prag - Hloubetin (Tesla Hloubětín)
lmo   Krizik A.G. Kabel und Elektromechanikwerke Prag (Tesla Karlín)
lyk    ETA elektrotechnische Fabrik A.G. Prag - Werschowitz
???   Lorenz A.G. Höhenelbe (Tesla Vrchlabí)

2. Výběr z dalších, více či méně důležitých podniků:

aay   ASAP Autowerk Skoda Jung-Bunzlau (Škoda Mladá Boleslav)
aes   Sochor Josef Textilfabrik Königinhof am Elbe (TIBA Dvůr Králové nad Labem)
bjv     Böhm.-Mährische Kolben-Danek AG Prag, Werk Vysocan (ČKD Praha, závod Vysočany)
bxb   Skodawerke A.G. Pilsen (Škoda Plzeň)
bzs.  Witkowitzer Bergbau u. Eisenhütten (Vítkovické železárny - VŽKG)
dsh   Waffenfabrik Ing. F. Janecek, Werk Teinitz a/S (JAWA Týnec nad Sázavou)
dun.  POLDIHÜTTE Werk Kladno (POLDI Kladno)
dxt    Ing. Kadlec Instrumentefabrik - Prag
ece   Kyser & Co. Pyrotechn. Fabrik Pojkowice (ZEVETA Bojkovice)
hew   Waffenfabrik Ing. F. Janecek, Werk Prag - Pangrac (JAWA, ČKD Polovodiče)
frk     Sigmund Brüder, Sigmund Pumpen, Olmütz - Luttein (SIGMA Lutín)
gst    Walter Flugmotoren-fabriken Ninonitz (MOTORLET Jinonice)
jwn    Fischer Knopf und Metallwarenfabrik Nixdorf (MIKOV Mikulášovice)
kzu   Thonet a Mundus Bistritz a.H. (TON Bystřice pod Hostýnem)
llg     Askania feingetriebebau Prag - Wokowitz (ARITMA Vokovice)
lpk    Servotechna A.G. Prag - Podiebrader Landstrase 221
lpy    Liberta Kinderwagenfabrik - Melnik
mdn  AVIA A.G. Flugzeugindustrie, Werk Kunowitz (LET Kunovice)
mdo  AVIA A.G. Flugzeugindustrie, Werk Olmütz
mdp  AVIA A.G. Flugzeugindustrie, Werk Prag VII (AVIA Letňany)
mnn  Ringhoffer-Tatrawerke A.G. Werk Nesselsdorf/Ost Sudetenland (TATRA Kopřivnice)
mnq  Junkers Flugzeuge und Motorwerke Prag
msr   Junkers A.G. Werk Königinhof am Elbe (TIBA Dvůr Králové nad Labem)
mrb   Skodawerke Werk Prag - Smichow

V souvislosti s krycími kódy výrobců si neodpustím tuto sice tématicky nesouvisející, ale přesto zajímavou „švédskou vsuvku“. Švédské království vyhlásilo pod vlivem dramatického vývoje v Evropě 27. května 1938 neutralitu. V dodatku prohlášení ze září 1939 je výslovně zmíněn zákaz vývozu vojenského materiálu do válčících zemí. Je proto zarážející, že v seznamu OKH je pod krycím kódem  "nfp"  uvedena společnost Svenska-Flygmotor A/B, Trollhättan - Schweden. Na druhou stranu je třeba dodat, že situace Švédska závislého v té době na německých dodávkách fosilních paliv nebyla vůbec jednoduchá.

Německý systém krycích kódů se dobře osvědčil a byl i dlouho po válce používán při značení výrobků dodávých našimi podniky československé armádě. Toto značení se ale týkalo především optických přístrojů, kompasů, vybavení letadel a munice, nikoli spojovacího a radiotechnického materiálu. Kódy byly samozřejmě změněny, takže například Meopta Přerov n.p. (dříve Optikotechna) označovala výrobky ze svého vojenského programu písmeny  "xbk"  namísto původního německého kódu  "dow". Dále Meopta zřejmě používala i kód  "bzn"  (fotografický přístroj DFP50), "bnz"  (letecka kamera NFP-02) a  "yal"  (zaměřovač vz.59). V archivních fondech tohoto podniku se bohužel žádné materiály týkající se vojenského programu nedochovaly.

 

Navigační přijímač EZ6

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)