Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

PR36 „OBERON“ Radiostanice útvarů sledování Stb

V průběhu 80tých let docházelo na území Československa k aktivizaci občanských hnutí a zároveň k zintenzivnění činnosti západních rozvědek. IV. správa SNB potřebovala k zajištění bezproblémového spojení nutně radiostanici s větším počtem kanálů - stal se jí modernizovaný FAUN alias OBERON.

V běžné praxi z počátku 80tých let byl starý dobrý Faun se svými třemi provozními kanály dostačující. Jeden kanál byl vyhrazen pro nouzová volání na operační středisko, druhý pro komunikaci v rámci prováděné akce a třetí pro spojení ve stanicích a vestibulech pražského metra, kde fungovala speciální radiová síť. IV. správa ovšem disponovala čtyřmi "sledovacími" odbory, které nezřídka plnily úkoly ve stejném operačním prostoru, a zákonitě tak docházelo k vzájemnému rušení. Samozřejmě bylo možné osadit stanice krystaly pro rozdílné kanály. To ale znamenalo zvýšené nároky na plánování spojení a dále znemožnění vzájemné komunikace stanic s různými provozními kmitočty v případě požadavku na součinnost.

  1. odbor – sledování pro civilní a vojenskou kontrarozvědku (II. a III.  správa SNB)
  2. odbor – sledování zaměstnanců zastupitelských úřadů
  3. odbor – sledování pro kontrarozvědku zaměřenou proti vnitřnímu nepříteli a  kontrarozvědku na ochranu ekonomiky (X. a XI. správa SNB)
  4. odbor – sledování pro Hlavní správu rozvědky (I. správa SNB) a Zpravodajskou správu GŠ ČSLA

Oberon je od Fauna na první pohled téměř k nerozeznání, liší se především barvou předního panelu, počtem provozních kanálů, který byl zvýšen na 5 a vylepšeným umlčovačem šumu. Pro dobíjení akumulátorů sloužil sdružený nabíječ RNF10-A, který dodávalo Kovodružstvo Náchod - závod 37 Jaroměř. Za zmínku určitě stojí speciální příslušenství vyvinuté v NDR. Jedná se o hovorovou soupravu s bezdrátovým sluchátkem pracujícím na principu indukční smyčky. Sice to není žádný „modrý zub“ ale funguje dobře.

 

VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice
VB SNB Stb operativní spojení stanice

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)