Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

MRP-4 Miniaturní radiolokační pátrač průzkumných skupin ČSLA

Jedním z důležitých úkolů, které měly plnit průzkumné skupiny vysazené v týlu protivníka, bylo zjišťování přítomnosti signálů pozemních radiolokátorů. K získání informací o poloze a typu radiolokačního prostředku byl určen speciální přijímač, označovaný jako miniaturní radiotechnický pátrač (MRP).

Přijímač, který pracuje v rozsahu 1 - 10 GHz vyráběl od roku 1972 národní podnik TESLA Pardubice.
O jeho určení nejlépe vypovídá první kapitola ze stručného návodu pro provoz, udržování a opravy :

Zařízení MRP-4 je miniaturní radiotechnický pátrač, pomocí kterého operátor zjišťuje existenci pracujícího radiotechnického prostředku (RTP) ve svém okolí. Rozborem přijímaného signálu určuje přibližně typ tohoto RTP a využívaje směrových vlastností antén pátrače, má operátor možnost se k RTP přiblížit až do jeho bezprostřední blízkosti. Pátrač přijímá a zpracovává signály impulsně modulovaných radiotechnických prostředků, především radiolokátorů, radionavigačních prostředků, směrových spojů a dalších. Pátrač je konstruován tak, aby byl přenášen i obsluhován jedním operátorem. radiotechnické signály, které dopadají na stanoviště operátora jsou pátračem zvukově indikovány. Operátor postupným přepínáním vlnových pásem zjistí pásmo nosného kmitočtu přijímaného signálu. Pomocí akustické, případně i optické indikace změří operátor velikost opakovacího kmitočtu impulsní modulace signálu a dále pomocí hodinek určí dobu jedné otáčky antény měřeného RTP. Z takto získaných informací určí podle tabulky typ měřeného RTP.

Po roce 1989 se z pravděpodobného nepřítele stal nový bratr a najednou nebylo čí signály zjišťovat. Výcviková disciplína „mikrovlnný hon na lišku“ byla však natolik oblíbená, že armáda v polovině 90tých let přijala do výzbroje modernizovaný pátrač MRP-4M.

 

radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko ČSLA
radiostanice výsadkové vojsko AČR
radiostanice výsadkové vojsko AČR
radiostanice výsadkové vojsko AČR
Maljutka ČSLA
Maljutka ČSLA

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)