Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Nelze je ošiditVítám Vás,

právě jste se ocitli ať už omylem, nebo záměrně na Zelené vlně. Tyto stránky nemají nic společného s oblíbeným pořadem Českého rozhlasu, mají charakter webového katalogu zajímavých přístrojů, které v časech své slávy pracovaly výhradně na "zelených vlnách". Tedy na kmitočtech, které využívala armáda a různé složky bezpečnostního aparátu. Některá témata, kterými se bude Zelená vlna zabývat, mohou úzce souviset se složitým obdobím moderních českých dějin. Přestože paměť je zcela subjektivní a pravda často velmi relativní, pokusím se, a doufám že i s Vaší pomocí, zpracovat jednotlivá témata co nejobjektivněji. Tyto stránky nemají za úkol propagovat jakoukoli ideologii, pokud za ideologii nepovažujeme zdravý rozum. Zcela paradoxně by jsme si dnes, nebýt některých neblahých událostí v naší historii, možná neměli o čem vyprávět. K dynamickému budování mohutných armádních svazů a vývoji jejich komunikačních prostředků by třeba v příznivějších mezinárodně politických poměrech ani nebyl důvod. Pokud jste podobně naladěni jako já, přeji Vám na Zelené vlně příjemné surfování.

Petr OK1PM

 

 

RF12 „SÁVA“ Radiostanice pro spojení v malých jednotkách

V druhé polovině 60tých let řešilo velení spojovacího vojska ČSLA obměnu radiostanic pro velení na nejnižším taktickém stupni. Vzhledem k uvolňování napětí v mezinárodních vztazích padla volba na jugoslávskou RUP-3, která se vedle své předchůdkyně - elektronkové RF11 musela jevit jak z jiného světa.

"RADIOMAJÁK" Radiosignalizační systém civilní obrany

V roce 1969 vyvinul národní podnik TESLA Pardubice na základě požadavku štábu CO MV ČSSR systém "MAJÁK", určený pro vyhledávání přeživších osob v úkrytech se zavalenými přístupovými cestami. Koncem 80tých let byl systém modernizován pod označením "RADIOMAJÁK" (RM).

MRP-4 Miniaturní radiolokační pátrač průzkumných skupin ČSLA

Jedním z důležitých úkolů, které měly plnit průzkumné skupiny vysazené v týlu protivníka, bylo zjišťování přítomnosti signálů pozemních radiolokátorů. K získání informací o poloze a typu radiolokačního prostředku byl určen speciální přijímač, označovaný jako miniaturní radiotechnický pátrač (MRP).

9S13 Radiový zaměřovač PVO pozemních vojsk ČSLA a "Strela-2M"

V?asné zjišt?ní p?ibližujícího se letounu protivníka je d?ležitým p?edpokladem k pokusu o jeho zni?ení. V 80tých letech používaly zajiš?ovací oddíly PVO na úrovni praporu nej?ast?ji práv? zam??ova?e 9S13. Pro zni?ení, respektive t?žké poškození letounu, byly ur?eny samonavád?cí rakety kompletu 9K32M "Strela-2M" v kódu NATO SA-7B "Grail".

RO 25 Radiostanice dělostřeleckých baterií

RO25 (Radiostanice oddílová 25) v maďarské armádě označovaná jako R-10, byla určena pro spojení v dělostřeleckých oddílech a bateriích souběžně se starší sovětskou radiostanicí A7B (RO22) . Do služby v československé, nyní již lidové armádě, byla zavedena v letech 1954-55.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)