Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Nelze je ošiditVítám Vás,

právě jste se ocitli ať už omylem, nebo záměrně na Zelené vlně. Tyto stránky nemají nic společného s oblíbeným pořadem Českého rozhlasu, mají charakter webového katalogu zajímavých přístrojů, které v časech své slávy pracovaly výhradně na "zelených vlnách". Tedy na kmitočtech, které využívala armáda a různé složky bezpečnostního aparátu. Některá témata, kterými se bude Zelená vlna zabývat, mohou úzce souviset se složitým obdobím moderních českých dějin. Přestože paměť je zcela subjektivní a pravda často velmi relativní, pokusím se, a doufám že i s Vaší pomocí, zpracovat jednotlivá témata co nejobjektivněji. Tyto stránky nemají za úkol propagovat jakoukoli ideologii, pokud za ideologii nepovažujeme zdravý rozum. Zcela paradoxně by jsme si dnes, nebýt některých neblahých událostí v naší historii, možná neměli o čem vyprávět. K dynamickému budování mohutných armádních svazů a vývoji jejich komunikačních prostředků by třeba v příznivějších mezinárodně politických poměrech ani nebyl důvod. Pokud jste podobně naladěni jako já, přeji Vám na Zelené vlně příjemné surfování.

Petr OK1PM

 

 

HMZL/34 OKM „Hamzl“ přijímač Kriegsmarine

Německé vrchní velitelství námořnictva (Oberkommado der Marine - OKM) zavedlo do výzbroje přijímač s unikátním řešením přepínání vlnových rozsahů. Zatím co se konkurence pachtila s výměnnými šuplíky a rozměrnými caroussely, u Philipsů na to šli úplně jinak. Bylo to jen dobře, protože tak vznikl „báječný přijímač s klikou“.

DR 38A VKV radiostanice motorizovaných jednotek Schutzpolizei

Společnost PHILIPS uvedla krátce před vypuknutím druhé světové války na trh tehdy revoluční spojovací prostředek určený pro záchranné a policejní služby. Po obsazení Holandska v květnu 1940 padly tyto stanice do rukou německých úřadů.

RU 93 Přijímač pro námořní dopravu (Empfänger DRCM I/10)

V roce 1944 byl firmou Société Française Radio - Electrique (SFR) vyroben p?ístroj, jehož historie je tém?? neuv??itelná. Než zakotvil v Praze, m?ly vést jeho cesty z Pa?íže až na druhý konec sv?ta.
A jinak než pod hladinou to už koncem války p?es Atlantik a Indický oceán nešlo.

Vysokofrekvenční zesilovač 10W pro radiostanice „KOMETA“ a VXW010

Koncem 50tých let byl zkonstruován zajímavý zesilovač, určený pro zvýšení VF výkonu radiostanic používaných dopravní službou Veřejné bezpečnosti. Od roku 1962 býval často instalován na tehdy obávaných motocyklech JAWA 350-354 „NANUK“, které plnily funkci stíhačů neukázněných motoristů.

Lo70Kl40 „Jalta“ malá spojovací souprava plavidel Kriegsmarine

Velmi zajímavý spojovací prostředek vyráběla v období okupace podle dokumentace firmy Lorenz pardubická Telegrafia a.s. (později TESLA). Souprava byla určena pro menší plavidla a pobřežní stanice. Po válce byla využívána mimo jiné leteckými útvary Československé armády a SNB pod označením Jalta.

Posázaví ... přijímač "Sázava" TI-418, TI-457-1 a TI-473-2

Krycí označení "Sázava" bylo vyhrazeno pro speciální přijímače využívané útvary Státní bezpečnosti k zachycení signálů vysílačů skrytě instalovaných za účelem odposlechu zájmových osob (objektů). V následující galerii jsou umístěny fotografie Sázavy I. (1952) a Sázavy II. (1958). Brzy zde bude k vidění i Sázava III, která byla velkoryse věnována jedním z návštěvníků Zelené vlny a právě prochází renovací.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)