Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Nelze je ošiditVítám Vás,

právě jste se ocitli ať už omylem, nebo záměrně na Zelené vlně. Tyto stránky nemají nic společného s oblíbeným pořadem Českého rozhlasu, mají charakter webového katalogu zajímavých přístrojů, které v časech své slávy pracovaly výhradně na "zelených vlnách". Tedy na kmitočtech, které využívala armáda a různé složky bezpečnostního aparátu. Některá témata, kterými se bude Zelená vlna zabývat, mohou úzce souviset se složitým obdobím moderních českých dějin. Přestože paměť je zcela subjektivní a pravda často velmi relativní, pokusím se, a doufám že i s Vaší pomocí, zpracovat jednotlivá témata co nejobjektivněji. Tyto stránky nemají za úkol propagovat jakoukoli ideologii, pokud za ideologii nepovažujeme zdravý rozum. Zcela paradoxně by jsme si dnes, nebýt některých neblahých událostí v naší historii, možná neměli o čem vyprávět. K dynamickému budování mohutných armádních svazů a vývoji jejich komunikačních prostředků by třeba v příznivějších mezinárodně politických poměrech ani nebyl důvod. Pokud jste podobně naladěni jako já, přeji Vám na Zelené vlně příjemné surfování.

Petr OK1PM

 

 

PR36 „OBERON“ Radiostanice útvarů sledování Stb

V průběhu 80tých let docházelo na území Československa k aktivizaci občanských hnutí a zároveň k zintenzivnění činnosti západních rozvědek. IV. správa SNB potřebovala k zajištění bezproblémového spojení nutně radiostanici s větším počtem kanálů - stal se jí modernizovaný FAUN alias OBERON.

TII-545 "Hvězda 5A" Radiostanice operativních útvarů Stb

Speciální spojovací technika pro potřeby SNB byla konstruována a vyráběna VI. správou SNB (Správa zpravodajské techniky) na utajených pracovištích dislokovaných v rámci vězeňských zařízení Valdice a Praha - Ruzyně, kde koncem 60tých let vznikl i tento, na svou dobu rovněž pozoruhodný přístroj.

PR35 „FAUN“ Radiostanice útvarů sledování Stb

V druhé polovině 70tých let probíhaly ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S. Popova (VÚST) práce na vývoji nové radiostanice určené pro zvláštní složky Sboru národní bezpečnosti. Výsledkem byla PR35, známá častěji pod krycím označením Faun, která nahradila dosluhující radiostanice řady Hvězda.

RB-M a RBM-1 Radiostanice pěchotních batalionů Rudé armády

Radiostanice pěchotních praporů RB-M (РБ-М - радиостанция пехотных батальонов), byla spolu se starší stanicí RB hlavním spojovacím prostředkem 1. československého armádního sboru v SSSR.
V druhé polovině 40tých let byla radiostanice dále modernizována a zařazena do výzbroje jako RBM-1.

Junkers Ju88 - FuG.X. Příručka pro palubního radistu a osádku

Víceúčelový letoun Ju88 byl vybaven špičkovou spojovací soupravou FuG.X., která koncem 30tých let neměla ve světě obdoby. Jednotlivé přístroje, které tuto soupravu tvoří, byly navrženy v konstrukčních kancelářích firmy Lorenz a jsou dodnes ukázkou technické vyspělosti německého radiotechnického průmyslu.

Krycí kódy výrobců materiálu v Čechách a na Moravě 1940-1945

Do roku 1940 byl válečný materiál dodávaný německé armádě označován obchodní značkou výrobce, často doplněnou i o jeho adresu. Vrchní velitelství armády (Oberkommando des Heeres) si dobře uvědomovalo neudržitelnost tohoto stavu a proto byl vypracován jednotný systém značení závazný pro všechny výrobní závody jak v Německu, tak na okupovaných územích.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)