Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Nelze je ošiditVítám Vás,

právě jste se ocitli ať už omylem, nebo záměrně na Zelené vlně. Tyto stránky nemají nic společného s oblíbeným pořadem Českého rozhlasu, mají charakter webového katalogu zajímavých přístrojů, které v časech své slávy pracovaly výhradně na "zelených vlnách". Tedy na kmitočtech, které využívala armáda a různé složky bezpečnostního aparátu. Některá témata, kterými se bude Zelená vlna zabývat, mohou úzce souviset se složitým obdobím moderních českých dějin. Přestože paměť je zcela subjektivní a pravda často velmi relativní, pokusím se, a doufám že i s Vaší pomocí, zpracovat jednotlivá témata co nejobjektivněji. Tyto stránky nemají za úkol propagovat jakoukoli ideologii, pokud za ideologii nepovažujeme zdravý rozum. Zcela paradoxně by jsme si dnes, nebýt některých neblahých událostí v naší historii, možná neměli o čem vyprávět. K dynamickému budování mohutných armádních svazů a vývoji jejich komunikačních prostředků by třeba v příznivějších mezinárodně politických poměrech ani nebyl důvod. Pokud jste podobně naladěni jako já, přeji Vám na Zelené vlně příjemné surfování.

Petr OK1PM

 

 

FuMB4 (RS1/5) "SAMOS" Námořní přijímač radiotechnického průzkumu

V roce 1942 byla zahájena výroba speciálního přijímače určeného pro zabezpečení plavidel německé Kriegsmarine, a to zejména před leteckými útoky. Úkolem obsluhy tohoto přijímače bylo včasné zjištění provozu radaru spojeneckého letounu, pokrývajícího oblast výskytu v tu chvíli ohroženého plavidla.

E-382bF Přijímač rychlých torpédových člunů S-Boat

Německé námořnictvo používalo pro komunikaci s malými plavidly soupravy FuG.V. původně vyvinuté firmou TELEFUNKEN pro letectvo. Jejich součástí byl i tento zpětnovazební přijímač. V literatuře a na dobových fotografiích je doložen hojný výskyt uvedených souprav právě na plavidlech typu S-Boat.

„VÝSTŘEL“ Mobilní spojovací souprava Krajské správy SNB

V roce 1973 zahájily Letecké opravovně Banská Bystrica dodávky malého radiovozu na podvozku rumunského "gazíku" M-461, který byl určen pro potřeby MV. Zabezpečovací roty vojsk MV, využívaly tento prostředek při zajištění spojení z prostorů mimo dosah VKV základnových radiostanic SNB.

LPR-1 Лазерный прибор разведки (1Д13)

Průzkumný laserový dálkoměr LPR-1 byl zařazen do výzbroje Československé armády v roce 1990. V té době se jednalo o špičkový přístroj a nutno podotknout, že ani 23 let mu na užitných vlastnostech nic neubralo. S kterým komerčním přístrojem změříme vzdálenost cíle na 20 km? Nevím o jediném.

VR63P Vozidlová radiostanice MV ČR

Ani porevoluční kotrmelce nezastavily v Tesle Pardubice vývoj a výrobu spojovacích prostředků pro MV. Po roce 1995 dodávala divize RCD privatizovaného podniku HTT-TESLA Pardubice, s.r.o. do té doby
u nás nevídanou radiostanici s množstvím nových funkcí. Byla bohužel v této řadě poslední.

Zelená vlna zaplavila Krkonoše

Fotografie z taktického cvičení našeho "kombinovaného oddílu", které proběhlo v pátek 13.9 a vyvrcholilo dobytím Špindlerovy boudy. Špindlerovka (Spindlerbaude) byla postavena Franzem Spindlerem z Bedřichova (Friedrichsthalu) v roce 1824. V roce 1936 patřila se 120ti lůžky k největším v Krkonoších.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)