Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Nelze je ošiditVítám Vás,

právě jste se ocitli ať už omylem, nebo záměrně na Zelené vlně. Tyto stránky nemají nic společného s oblíbeným pořadem Českého rozhlasu, mají charakter webového katalogu zajímavých přístrojů, které v časech své slávy pracovaly výhradně na "zelených vlnách". Tedy na kmitočtech, které využívala armáda a různé složky bezpečnostního aparátu. Některá témata, kterými se bude Zelená vlna zabývat, mohou úzce souviset se složitým obdobím moderních českých dějin. Přestože paměť je zcela subjektivní a pravda často velmi relativní, pokusím se, a doufám že i s Vaší pomocí, zpracovat jednotlivá témata co nejobjektivněji. Tyto stránky nemají za úkol propagovat jakoukoli ideologii, pokud za ideologii nepovažujeme zdravý rozum. Zcela paradoxně by jsme si dnes, nebýt některých neblahých událostí v naší historii, možná neměli o čem vyprávět. K dynamickému budování mohutných armádních svazů a vývoji jejich komunikačních prostředků by třeba v příznivějších mezinárodně politických poměrech ani nebyl důvod. Pokud jste podobně naladěni jako já, přeji Vám na Zelené vlně příjemné surfování.

Petr OK1PM

 

 

„RACEK“ Radiostanice pro pozemní pohyblivé služby

Pojítko VXV050A z roku 1962 dodávané pod obchodním označením „RACEK“ je dalším z řady výrobků podniku TESLA Pardubice. "RACEK" byl více než důstojným nástupcem radiostanice „ORLÍK“, o které najdete zmínku v souvislosti s RF11, a to nejen po stránce technické, ale také po stránce estetické.

TI-523 "Hvězda 4" Radiostanice pro zvláštní služby (Stb)

Přiznám se, že nevím co si o této radiostanici myslet. Pro operativní práci se příliš nehodí, ostatně tomuto určení neodpovídá ani signální zelená barva, ani pouzdro, které zcela jistě není určeno pro skryté nošení. Na druhou stranu silně připomíná dobové tranzistorové přijímače.

SBON Souprava zařízení bezdrátového odpalování náloží pro SHPz

Souprava SBON je speciálním doplňkem radiostanice RF-10 pro výsadkové skupiny hloubkového průzkumu a zvláštního určení. V polovině 80tých let nahradila do té doby rozšířené zařízení BON, které spolupracovalo s výsadkovou radiostanicí R352.

AK-1 Poloautomatický telegrafní klíč

Elektronický telegrafní klíč AK-1 byl vyvinut v roce 1978 vojenským výzkumným ústavem 060 pro radiotelegrafisty československých diplomatických služeb.

TÁBOR II. Přijímač čs. diplomatických služeb

Přijímač Tábor II. (TI-543c) z roku 1967 byl určen pro příjem telegrafních, radiodálnopisných a SSB fonických signálů v pásmu 3-24 MHz. Byl vyráběn ve dvou variantách jako samostatný stolní přijímač, nebo jako jeden z bloků spojovací soupravy s krycím označením "ANDROMEDA".

Speciální radiové spojení (SRS) v hloubkovém průzkumu

Spojení zpravodajských skupin hloubkového průzkumu (SHPz) a vůbec jednotek vysazených v týlu nepřítele byla v rámci strategických úvah GŠ ČSLA věnována vždy mimořádná pozornost. Jak by také ne, převážně vynikající bojové výsledky výsadkových vojsk v ozbrojených konfliktech z minulosti nemohly zůstat bez povšimnutí a zasazení nečekaného úderu nepříteli na základě informací získaných průzkumem je touhou každého velitele.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)