Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

ČS armáda

"POZOR! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!"

Československá armáda (ČSA) budovaná ve svých počátcích za pomoci francouzské vojenské mise, tvořila hlavní část ozbrojených sil Československa od jeho vzniku roku 1918. V roce 1939  v důsledku rozbití republiky zanikla a z některých jejích součástí bylo vytvořeno takzvané Vládní vojsko, které podléhalo velení německé armády. Ihned po obsazení zbytku Československa, začaly postupně vznikat v rámci armád Francie, Velké Británie a Sovětského svazu československé vojenské jednotky, které významnou měrou přispěly ke konečnému vítězství nad Německem. Neméně významnou kapitolou byl domácí odboj bývalých příslušníků ČSA v organizaci Obrana národa, která prováděla na území Protektorátu Čechy a Morava zpravodajskou, diverzní a propagační činnost.
ČSA byla obnovena po skončení druhé světové války a svůj název nesla až do roku 1954, kdy byla po 10. sjezdu KSČ přejmenována na Československou lidovou armádu (ČSLA).

Bezprostředně po ukončení druhé světové války, byla spojovací technika používaná naší armádou velmi různorodá. Tvořila jí především pestrá směska materiálu zanechaného na našem území ustupující armádou německou, materiál britské výroby zakoupený pro potřeby Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB) londýnskou exilovou vládou a spojovací prostředky sovětské výroby. Teprve počátkem
50-tých let začínala nabíhat výroba moderních radiostanic původní československé konstrukce.

BC779-B Hammarlund a goniometrická stanice Holešov

Spolu s výše uvedeným přijímačem, který se stal další ozdobou mé sbírky, jsem získal i souhlas s publikací článku pana Zdeňka Kabelíka OK2ME, kterému tímto za obojí děkuji. Příznivce historie létání a navigace jistě toto povídání potěší stejně jako mne.

TRC9500 VKV vozidlová radiostanice AČR s kmitočtovým skákáním

První zmínku o radiových systémech s širokopásmovým signálem (mezi které metoda kmitočtového skákání patří), jsem našel ve skriptech Katedry spojovací techniky VAAZ z roku 1981. Jednou z řady radiostanic využívajících této metody je TRC9500 - výrobek francouzské firmy THOMSON-CSF.

VR65V Radiostanice AČR pro přenos dat a řeči v pásmu UHF

VR63V vznikla v polovině 90tých let a je zřejmě jediným armádním modelem tzv. šestkové řady radiostanic TESLA. Poněkud kuriózní řešení sestavy samotné radiostanice s pěti duplexery a "přílepkem" bloku ovládání vzbuzuje řadu otázek. Kde konkrétně stanice tohoto typu sloužily je zatím rovněž záhadou.

RF11 Radiostanice ČSLA pro spojení v pěší rotě

Legendární radiostanice RF11 se na samém počátku 50tých let stala v československé armádě prvním, opravdu snadno přenosným spojovacím prostředkem pro velení na nejnižším taktickém stupni.

RF12 „SÁVA“ Radiostanice pro spojení v malých jednotkách

V druhé polovině 60tých let řešilo velení spojovacího vojska ČSLA obměnu radiostanic pro velení na nejnižším taktickém stupni. Vzhledem k uvolňování napětí v mezinárodních vztazích padla volba na jugoslávskou RUP-3, která se vedle své předchůdkyně - elektronkové RF11 musela jevit jak z jiného světa.

"RADIOMAJÁK" Radiosignalizační systém civilní obrany

V roce 1969 vyvinul národní podnik TESLA Pardubice na základě požadavku štábu CO MV ČSSR systém "MAJÁK", určený pro vyhledávání přeživších osob v úkrytech se zavalenými přístupovými cestami. Koncem 80tých let byl systém modernizován pod označením "RADIOMAJÁK" (RM).

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)