Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

ČS armáda

"POZOR! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!"

Československá armáda (ČSA) budovaná ve svých počátcích za pomoci francouzské vojenské mise, tvořila hlavní část ozbrojených sil Československa od jeho vzniku roku 1918. V roce 1939  v důsledku rozbití republiky zanikla a z některých jejích součástí bylo vytvořeno takzvané Vládní vojsko, které podléhalo velení německé armády. Ihned po obsazení zbytku Československa, začaly postupně vznikat v rámci armád Francie, Velké Británie a Sovětského svazu československé vojenské jednotky, které významnou měrou přispěly ke konečnému vítězství nad Německem. Neméně významnou kapitolou byl domácí odboj bývalých příslušníků ČSA v organizaci Obrana národa, která prováděla na území Protektorátu Čechy a Morava zpravodajskou, diverzní a propagační činnost.
ČSA byla obnovena po skončení druhé světové války a svůj název nesla až do roku 1954, kdy byla po 10. sjezdu KSČ přejmenována na Československou lidovou armádu (ČSLA).

Bezprostředně po ukončení druhé světové války, byla spojovací technika používaná naší armádou velmi různorodá. Tvořila jí především pestrá směska materiálu zanechaného na našem území ustupující armádou německou, materiál britské výroby zakoupený pro potřeby Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB) londýnskou exilovou vládou a spojovací prostředky sovětské výroby. Teprve počátkem
50-tých let začínala nabíhat výroba moderních radiostanic původní československé konstrukce.

R-129 „Výstřel“ Radiostanice výsadkových útvarů ČSLA a GK-30

Rádiová stanice R-129 byla zavedena do výzdroje ČSLA v roce 1972 s určením pro spojení výsadků se štábem a pro spojení uvnitř výsadkových jednotek. Pro její vzdušný transport sloužil nákladní kontejner GK-30 (грузовой контейнер ГК-30), který měl chránit stanici před poškozením při dopadu.

„Dněpr“ Přijímač radiotechnického průzkumu v pásmu decimetrových vln

Zařízení Dněpr sloužilo od poloviny 60tých let k realizaci pasivních opatření v rámci radioelektronického boje (REB), jejichž cílem bylo vyhledat, zaznamenat a identifikovat zdroj elektromagnetického vyzařování z území protivníka. Tyto přijímače využívaly útvary podřízené přímo Zpravodajské správě GŠ ČSLA.

WIRELESS SET (CANADIAN) 58 MK. I

Možná si položíte otázku co dělá zámořská exotika v sekci ČS armády. Odpověď je jednoduchá, radiostanicemi WS.58 byly vybaveny naše západní jednotky a po ukončení druhé světové války sloužily krátkou dobu v obnovené Československé armádě.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)