Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

ČS armáda

"POZOR! NEPŘÍTEL NASLOUCHÁ!"

Československá armáda (ČSA) budovaná ve svých počátcích za pomoci francouzské vojenské mise, tvořila hlavní část ozbrojených sil Československa od jeho vzniku roku 1918. V roce 1939  v důsledku rozbití republiky zanikla a z některých jejích součástí bylo vytvořeno takzvané Vládní vojsko, které podléhalo velení německé armády. Ihned po obsazení zbytku Československa, začaly postupně vznikat v rámci armád Francie, Velké Británie a Sovětského svazu československé vojenské jednotky, které významnou měrou přispěly ke konečnému vítězství nad Německem. Neméně významnou kapitolou byl domácí odboj bývalých příslušníků ČSA v organizaci Obrana národa, která prováděla na území Protektorátu Čechy a Morava zpravodajskou, diverzní a propagační činnost.
ČSA byla obnovena po skončení druhé světové války a svůj název nesla až do roku 1954, kdy byla po 10. sjezdu KSČ přejmenována na Československou lidovou armádu (ČSLA).

Bezprostředně po ukončení druhé světové války, byla spojovací technika používaná naší armádou velmi různorodá. Tvořila jí především pestrá směska materiálu zanechaného na našem území ustupující armádou německou, materiál britské výroby zakoupený pro potřeby Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB) londýnskou exilovou vládou a spojovací prostředky sovětské výroby. Teprve počátkem
50-tých let začínala nabíhat výroba moderních radiostanic původní československé konstrukce.

R24 Pohotovostní přijímač hloubkového průzkumu ČSLA

Pohotovostní přijímač R24 (Р24) bulharské výroby je rovněž ne zrovna obvyklým kouskem mezi sběrateli „zelených rádií“. O jeho přesném určení se zatím můžeme jen dohadovat, pravděpodobné ale je, že sloužil pro výsadek SHPz jako přijímač k poslechu jednosměrných relací ze střediska velení.

RM33 „Zpráva“ Radiostanice hloubkového průzkumu

V roce 1962 dokončil vojenský výzkumný ústav 060 v Praze, na základě požadavku Velitelství výsadkového vojska, vývoj speciální krátkovlnné radiostanice pro plnění zpravodajských úkolů v týlu nepřítele. Jednalo se o první, a bohužel také poslední poválečnou radiostanici československé konstrukce s tímto taktickým určením. (článek se připravuje)

SBON Souprava zařízení bezdrátového odpalování náloží pro SHPz

Souprava SBON je speciálním doplňkem radiostanice RF-10 pro výsadkové skupiny hloubkového průzkumu a zvláštního určení. V polovině 80tých let nahradila do té doby rozšířené zařízení BON, které spolupracovalo s výsadkovou radiostanicí R352.

Speciální radiové spojení (SRS) v hloubkovém průzkumu

Spojení zpravodajských skupin hloubkového průzkumu (SHPz) a vůbec jednotek vysazených v týlu nepřítele byla v rámci strategických úvah GŠ ČSLA věnována vždy mimořádná pozornost. Jak by také ne, převážně vynikající bojové výsledky výsadkových vojsk v ozbrojených konfliktech z minulosti nemohly zůstat bez povšimnutí a zasazení nečekaného úderu nepříteli na základě informací získaných průzkumem je touhou každého velitele.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)