Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

SSSR

"ВНИМАНИЕ! ПРОТИВНИК ПОДСЛУШИВАЕТ!"

Rudá armáda (Красная aрмия) vznikla v roce 1918 jako armáda porevolučního Ruska (od roku 1922 Sovětského svazu), a svůj název si ponechala až do roku 1946, kdy byla přejmenována na Sovětskou armádu (Советская aрмия). Vzhledem k dřívějším úzkým spojeneckým vazbám je spojovací technika sovětské armády na našem území zastoupena v hojné míře. První kusy převážně pěchotních radiostanic se k nám dostaly s jednotkami generála Svobody na konci druhé světové války. Po roce 1945 využil Sovětský svaz lidských a výrobních zdrojů získaných na území poraženého Německa a zahájil výrobu nových typů vysoce kvalitních spojovacích prostředků, které se mimo technických parametrů vyznačovaly mechanickou odolností a velmi dobrým dílenským zpracováním. Na sovětských radiostanicích se rozhodně nešetřilo zlatem, stříbrem a jinými cennými kovy, proto jsou bohužel v hledáčku moderních kovkopů a pomalu začínají mizet.

RB-M a RBM-1 Radiostanice pěchotních batalionů Rudé armády

Radiostanice pěchotních praporů RB-M (РБ-М - радиостанция пехотных батальонов), byla spolu se starší stanicí RB hlavním spojovacím prostředkem 1. československého armádního sboru v SSSR.
V druhé polovině 40tých let byla radiostanice dále modernizována a zařazena do výzbroje jako RBM-1.

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)