Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

SNB

"SLOUŽÍME LIDU"

Bezchybné spojení uvnitř a mezi jednotlivými součástmi Sboru národní bezpečnosti zajišťoval nejprve Spojovací odbor Ministerstva národní bezpečnosti (po roce 1953 Ministerstva vnitra), označovaný také jako odbor „S“. V roce 1964 byla místo něj v rámci reorganizace zřízena rozkazem ministra vnitra VII. správa MV, která byla v roce 1966 opět reorganizována na Správu spojení. Tento název vydržel složce až do zániku SNB.

 

 

 

Vysokofrekvenční zesilovač 10W pro radiostanice „KOMETA“ a VXW010

Koncem 50tých let byl zkonstruován zajímavý zesilovač, určený pro zvýšení VF výkonu radiostanic používaných dopravní službou Veřejné bezpečnosti. Od roku 1962 býval často instalován na tehdy obávaných motocyklech JAWA 350-354 „NANUK“, které plnily funkci stíhačů neukázněných motoristů.

„VÝSTŘEL“ Mobilní spojovací souprava Krajské správy SNB

V roce 1973 zahájily Letecké opravovně Banská Bystrica dodávky malého radiovozu na podvozku rumunského "gazíku" M-461, který byl určen pro potřeby MV. Zabezpečovací roty vojsk MV, využívaly tento prostředek při zajištění spojení z prostorů mimo dosah VKV základnových radiostanic SNB.

Rádiové spojení SNB (1985-89) - 1. Směrové radioreléové spojení VAM

Směrové radioreléové spojení umožňovalo bezdrátový přenos telefonního hovoru, dálkové ovládání radiostanic, nebo přenos dat. V resortu MV bylo využíváno zařízení VAM vyráběné n.p. TESLA Přelouč, které spolehlivě nahrazovalo metalická vedení zvláště v horských a obtížně přístupných oblastech.

Rádiové spojení SNB (1985-89) - 2. Krátkovlnné rádiové spojení

KV radiové spojení bylo vybudováno na stupni centrála - kraj,  jako záložní spojovací síť dálnopisných, telegrafních a fonických tras pro případ mimořádných situací a branné pohotovosti státu. Není bez zajímavosti, že podobná KV radiová síť zajišťovala spojení mezi ústředím a krajskými výbory KSČ.

Rádiové spojení SNB (1985-89) - 3. Simplexní VKV rádiové spojení

Simplexní VKV, nebo též "N-VKV" systém byl vyvinut jako moderní systém spojení složek MV n.p. TESLA Pardubice na bázi tuzemské součástkové základny a postupně budován od roku 1985. Systém byl doplňován komponenty n.p. TESLA Přelouč - kapesními radiostanicemi PR37 a směrovými VAM.

Rádiové spojení SNB (1985-89) - 4. Radiotelefonní VKV spojení

Systém "REGIONET" jehož vývoj byl dokončen koncem 80tých let byl určen pro potřeby funkcí velení a zvláštních útvarů SNB. V první fázi byl budován především za účelem pokrytí Prahy a přilehlých oblastí. S jeho využitím se počítalo ještě v polovině 90tých let, ale koncepčně již nebyl systém životaschopný.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)