Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

SNB

"SLOUŽÍME LIDU"

Bezchybné spojení uvnitř a mezi jednotlivými součástmi Sboru národní bezpečnosti zajišťoval nejprve Spojovací odbor Ministerstva národní bezpečnosti (po roce 1953 Ministerstva vnitra), označovaný také jako odbor „S“. V roce 1964 byla místo něj v rámci reorganizace zřízena rozkazem ministra vnitra VII. správa MV, která byla v roce 1966 opět reorganizována na Správu spojení. Tento název vydržel složce až do zániku SNB.

 

 

 

VKDC-1 Základnová radiostanice pro letecké pásmo VHF

V roce 1966 vyvinul národní podnik MESIT Uherské Hradiště radiostanici LUN 3522, mezi létajícím personálem známou spíše pod obchodním označením VKDC-1. Mimo zástavby do letounů, vznikla i pozemní varianta s určením pro malá letiště, nebo jako záložní a mobilní spojovací souprava.

ZX31 40W základnový zesilovač pro VKV sítě FMV

Pro prodloužení dosahu základnových stanic lokálního systému Federálního ministerstva vnitra (FMV) byl dodáván Teslou Pardubice zajímavý zesilovač, který je v návodu k obsluze a údržbě označován jako přenosný. Vzhledem k nutnosti napájení ze sítě, je ale jeho určení poměrně jasné.

PS32 Pomocná základnová radiostanice SNB

Pomocné základnové stanice z produkce pardubického závodu n.p. TESLA, byly především určeny pro velení v rámci mimořádných bezpečnostních opatření (MBA). Použití této stanice při jejím vhodném umístění výrazně prodlužovalo dosah spojení se zasahujícími orgány.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)