Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Wehrmacht

"Achtung! Feind hört mit!"

Inkurantní zařízení, kterými jsou většinou myšlena kořistní radiotechnická zařízení německé provenience se vyskytují v prostoru České kotliny poměrně často. Bohužel jen málo kusů přežilo v původním stavu a tak se můžeme setkat i s takovými skvosty, jako je třeba tranzistorový Torn.E.b. Přes všechny nástrahy v podobě kladívek, štípaček, vrtaček a ostrých šroubováků se podařilo zachránit pár přístrojů, které kutilem domácím napadeny nebyly. Postupně se s nimi budete moci seznámit. Protože štítek vlevo na obrázku je z majetku Luftwaffe, upřesňuji, že téma Wehrmacht se bude týkat veškerých složek německé branné moci.

 

 

"X-Uhr" a radionavigační systémy bombardérů Luftwaffe

P?ed n?kolika lety se mi poda?ilo získat do sbírky letecký p?ístroj, který se moc ?asto nevidí. Jedná se o ?asova? E.Re.F. alias X-Uhr "Bombenabwurfautomat". O smyslu jeho existence nejlépe vypovídá následující ?lánek od OK1LV, který zde publikuji s laskavým svolením autora.

HMZL/34 OKM „Hamzl“ přijímač Kriegsmarine

Německé vrchní velitelství námořnictva (Oberkommado der Marine - OKM) zavedlo do výzbroje přijímač s unikátním řešením přepínání vlnových rozsahů. Zatím co se konkurence pachtila s výměnnými šuplíky a rozměrnými caroussely, u Philipsů na to šli úplně jinak. Bylo to jen dobře, protože tak vznikl „báječný přijímač s klikou“.

DR 38A VKV radiostanice motorizovaných jednotek Schutzpolizei

Společnost PHILIPS uvedla krátce před vypuknutím druhé světové války na trh tehdy revoluční spojovací prostředek určený pro záchranné a policejní služby. Po obsazení Holandska v květnu 1940 padly tyto stanice do rukou německých úřadů.

RU 93 Přijímač pro námořní dopravu (Empfänger DRCM I/10)

V roce 1944 byl firmou Société Française Radio - Electrique (SFR) vyroben p?ístroj, jehož historie je tém?? neuv??itelná. Než zakotvil v Praze, m?ly vést jeho cesty z Pa?íže až na druhý konec sv?ta.
A jinak než pod hladinou to už koncem války p?es Atlantik a Indický oceán nešlo.

Lo70Kl40 „Jalta“ malá spojovací souprava plavidel Kriegsmarine

Velmi zajímavý spojovací prostředek vyráběla v období okupace podle dokumentace firmy Lorenz pardubická Telegrafia a.s. (později TESLA). Souprava byla určena pro menší plavidla a pobřežní stanice. Po válce byla využívána mimo jiné leteckými útvary Československé armády a SNB pod označením Jalta.

Junkers Ju88 - FuG.X. Příručka pro palubního radistu a osádku

Víceúčelový letoun Ju88 byl vybaven špičkovou spojovací soupravou FuG.X., která koncem 30tých let neměla ve světě obdoby. Jednotlivé přístroje, které tuto soupravu tvoří, byly navrženy v konstrukčních kancelářích firmy Lorenz a jsou dodnes ukázkou technické vyspělosti německého radiotechnického průmyslu.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)