Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Wehrmacht

"Achtung! Feind hört mit!"

Inkurantní zařízení, kterými jsou většinou myšlena kořistní radiotechnická zařízení německé provenience se vyskytují v prostoru České kotliny poměrně často. Bohužel jen málo kusů přežilo v původním stavu a tak se můžeme setkat i s takovými skvosty, jako je třeba tranzistorový Torn.E.b. Přes všechny nástrahy v podobě kladívek, štípaček, vrtaček a ostrých šroubováků se podařilo zachránit pár přístrojů, které kutilem domácím napadeny nebyly. Postupně se s nimi budete moci seznámit. Protože štítek vlevo na obrázku je z majetku Luftwaffe, upřesňuji, že téma Wehrmacht se bude týkat veškerých složek německé branné moci.

 

 

Krycí kódy výrobců materiálu v Čechách a na Moravě 1940-1945

Do roku 1940 byl válečný materiál dodávaný německé armádě označován obchodní značkou výrobce, často doplněnou i o jeho adresu. Vrchní velitelství armády (Oberkommando des Heeres) si dobře uvědomovalo neudržitelnost tohoto stavu a proto byl vypracován jednotný systém značení závazný pro všechny výrobní závody jak v Německu, tak na okupovaných územích.

FuMB4 (RS1/5) "SAMOS" Námořní přijímač radiotechnického průzkumu

V roce 1942 byla zahájena výroba speciálního přijímače určeného pro zabezpečení plavidel německé Kriegsmarine, a to zejména před leteckými útoky. Úkolem obsluhy tohoto přijímače bylo včasné zjištění provozu radaru spojeneckého letounu, pokrývajícího oblast výskytu v tu chvíli ohroženého plavidla.

E-382bF Přijímač rychlých torpédových člunů S-Boat

Německé námořnictvo používalo pro komunikaci s malými plavidly soupravy FuG.V. původně vyvinuté firmou TELEFUNKEN pro letectvo. Jejich součástí byl i tento zpětnovazební přijímač. V literatuře a na dobových fotografiích je doložen hojný výskyt uvedených souprav právě na plavidlech typu S-Boat.

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)