Zelená vlna

Radiokomunikační technika používaná armádou, bezpečnostními a zpravodajskými složkami na území Československa v letech 1939-1989

Agenturní

"LEHKOMYSLNÉ ŘEČI STOJÍ ŽIVOTY"

Spojovací technika používaná speciálními a diplomatickými službami není příliš rozšířená především proto, že počet vyrobených kusů jednotlivých zařízení je pouze mizivým procentem v porovnání s armádí produkcí. Přesto se podařilo některé přístroje zachránit před likvidací. Uvážíme-li, že tento materiál byl navíc přísně utajován a do kontaktu s ním přišel pouze úzký okruh prověřených osob, máme dnes jedinečnou možnost prohlédnout si to, co oko běžného smrtelníka nemělo nikdy spatřit.

 

 

 

TI-462A „PLUTO“ KV radiostanice nelegální rozvědky 1. správy MV

Letos uplynulo 55 let od dramatických událostí na Kubě, které jsou označovány jako "kubánská krize". Jakoby náhodou se objevila radiostanice, která v té době patřila do výbavy konkrétního zpravodajce, vyslaného počátkem podzimu 1962 na horkou půdu tohoto karibského ostrova.

Posázaví ... přijímač "Sázava" TI-418, TI-457-1 a TI-473-2

Krycí označení "Sázava" bylo vyhrazeno pro speciální přijímače využívané útvary Státní bezpečnosti k zachycení signálů vysílačů skrytě instalovaných za účelem odposlechu zájmových osob (objektů). V následující galerii jsou umístěny fotografie Sázavy I. (1952) a Sázavy II. (1958). Brzy zde bude k vidění i Sázava III, která byla velkoryse věnována jedním z návštěvníků Zelené vlny a právě prochází renovací.

PR36 „OBERON“ Radiostanice útvarů sledování Stb

V průběhu 80tých let docházelo na území Československa k aktivizaci občanských hnutí a zároveň k zintenzivnění činnosti západních rozvědek. IV. správa SNB potřebovala k zajištění bezproblémového spojení nutně radiostanici s větším počtem kanálů - stal se jí modernizovaný FAUN alias OBERON.

TII-545 "Hvězda 5A" Radiostanice operativních útvarů Stb

Speciální spojovací technika pro potřeby SNB byla konstruována a vyráběna VI. správou SNB (Správa zpravodajské techniky) na utajených pracovištích dislokovaných v rámci vězeňských zařízení Valdice a Praha - Ruzyně, kde koncem 60tých let vznikl i tento, na svou dobu rovněž pozoruhodný přístroj.

PR35 „FAUN“ Radiostanice útvarů sledování Stb

V druhé polovině 70tých let probíhaly ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S. Popova (VÚST) práce na vývoji nové radiostanice určené pro zvláštní složky Sboru národní bezpečnosti. Výsledkem byla PR35, známá častěji pod krycím označením Faun, která nahradila dosluhující radiostanice řady Hvězda.

TI-483 "Sázava IV." Přijímač operativních útvarů Stb

Tranzistorový přijímač Sázava IV. z roku 1961 navazuje na předchozí modely Sázava I-III osazené elektronkami. Přijímače řady Sázava nasazovaly operativní útvary Státní bezpečnosti k realizaci úkonu 103 (tajný odposlech) a úkonu 52 (přechodný odposlech).

Stránky

Kontaktní e-mail:

signal@zelenavlna.com

 

 

Znak Československé samostatné obrněné brigády (ČSOB)