Minifon P55 ≈ Miniaturní „drátofon“ ve službách StB i CIA (1955)

Akustické záznamové prostředky byly u bezpečnostních a výzvědných složek vždy v popředí zájmu. Záznamy telefonních hovorů, rádiového spojení, odposlechů i výpovědí byly a vždy budou důležitým pramenem informací, které lze dlouhodobě uchovat a kdykoli zpětně analyzovat. Dlouhá léta byl využíván především záznam magnetický. K magnetickému záznamu zvuku lze použít různé magnetické nosiče. Pokud jako nosič zvolíme […]

Pokračování...


Projekt „300“ ≈ KV vysílač nelegální rozvědky pro operace ve Střední Africe

V roce 1960 byl 13. odbor nelegální rozvědky I. správy MV pověřen zajištěním spojení v souvislosti se speciální operací na území nově vzniklé Republiky Kongo. Úkolu se mistrovským způsobem zhostil pan Jaromír Pavlíček OK2CC (později OK1CC), který byl civilním zaměstnancem (!) tohoto odboru. V publikaci Wireless for the Warrior (4) je uvedena jako konstruktér/výrobce 6. správa MV (tehdy […]

Pokračování...


Posázaví … přijímače „Sázava“ TI-418, TI-457-1 a TI-473-2

Krycí označení „Sázava“ bylo vyhrazeno pro speciální přijímače využívané útvary Státní bezpečnosti k zachycení signálů vysílačů skrytě instalovaných za účelem odposlechu zájmových osob (objektů). V následující galerii jsou umístěny fotografie Sázavy I. (1952) a Sázavy II. (1958). Brzy zde bude k vidění i Sázava III, která byla velkoryse věnována jedním z návštěvníků Zelené vlny a […]

Pokračování...


PR36 „OBERON“ ≈ Radiostanice útvarů sledování StB

V průběhu 80tých let docházelo na území Československa k aktivizaci občanských hnutí a zároveň k zintenzivnění činnosti západních rozvědek. IV. správa SNB potřebovala k zajištění bezproblémového spojení nutně radiostanici s větším počtem kanálů – stal se jí modernizovaný FAUN alias OBERON. V běžné praxi z počátku 80tých let byl starý dobrý Faun se svými třemi […]

Pokračování...


PR35 „FAUN“ ≈ Radiostanice útvarů sledování StB

V druhé polovině 70tých let probíhaly ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S. Popova (VÚST) práce na vývoji nové radiostanice určené pro zvláštní složky Sboru národní bezpečnosti. Výsledkem byla PR35, známá častěji pod krycím označením Faun, která nahradila dosluhující radiostanice řady Hvězda. Výrobou byl pověřen národní podnik TESLA Přelouč, který PR35 dodával nejen pro potřeby SNB, […]

Pokračování...