„Pionýr“ ≈ KV přijímač pro začínající radioamatéry

Tento výrobek podniku ÚV Svazarmu Radiotechnika byl ve své době přitažlivý především přijatelnými rozměry, možností bateriového napájení a nízkou váhou. Jedná se o důstojného zástupce vesele barevných krabiček, o kterých se zmiňuje úvodní povídání ke Svazarmovskému tématu. Nabídkový katalog Domu obchodních služeb Svazarmu (DOSS) z roku 1983 praví o přístroji toto: … „Pionýr“ je přijímač […]

Pokračování...


„LABE“ ≈ KV transceiver pro radioamatérský provoz

Radiotechnika – podnik ÚV Svazarmu vyvinula v roce 1985 nový typ radiostanice moderní koncepce. Výroba se rozjížděla jen pozvolna a vzhledem k technickým potížím a nedostatku polovodičových prvků spíše skomírala. Podle dostupných informací nebyl celkový počet vyrobených kusů vyšší než 50. Zařízení trpělo celou řadou nectností, které byly projednávány až na nejvyšších místech Svazarmu. Hlavní […]

Pokračování...


S čím se honila liška I. ‑ sedmdesátá léta

Honit lišku jsem začal jako mladý hoch, někdy kolem 14 let, tedy přibližně v roce 1974. Toto období bylo pro Hon na lišku v Čechách zlomové, protože Ústřední Radiodílny Svazarmu v Praze – Braníku v té době začaly vyrábět jednoduché a spolehlivé přístroje pro tento sport.Dřív se honitby odehrávaly buď s individuálně vytvořenými přijímači, které […]

Pokračování...