M4T253 „MINCE“ ≈ Souprava pro bezdrátové zabezpečení objektů (1980)

Národní podnik Metra Blansko, který svého času zaměstnával více než 5200 pracovníků, známe především díky produkci vysoce kvalitních měřicích přístrojů. Mimo civilní výroby ovšem disponovala Metra i kapacitami pro speciální výrobní programy podle zadání ČSLA a Ministerstva vnitra. Na pracovištích se zvláštním bezpečnostním režimem byly mimo jiné vyráběny šifrovací stroje pro projekt „PÁSKA“ – koncová […]

Pokračování...


„VÝSTŘEL“ ≈ Mobilní spojovací souprava Krajské správy SNB

V roce 1973 zahájily Letecké opravovně Banská Bystrica dodávky malého radiovozu na podvozku rumunského „gazíku“ M-461, který byl určen pro potřeby MV. Zabezpečovací roty vojsk MV, využívaly tento prostředek při zajištění spojení z prostorů mimo dosah VKV základnových radiostanic SNB. Základní spojovací prostředky soupravy jsou sovětská 40W armádní KV radiostanice R130 pracující na směru k operačnímu […]

Pokračování...


Vysokofrekvenční zesilovač 10W pro radiostanice „KOMETA“ a VXW010

Koncem 50tých let byl zkonstruován zajímavý zesilovač, určený pro zvýšení VF výkonu radiostanic používaných dopravní službou Veřejné bezpečnosti. Od roku 1962 býval často instalován na tehdy obávaných motocyklech JAWA 350-354 „NANUK“, které plnily funkci stíhačů neukázněných motoristů. Zařízení je typickým zástupcem výrobků pocházejících z konstrukční kanceláře technické správy MV, která využívala v široké míře moderních […]

Pokračování...


ZX31 40W ≈ Základnový zesilovač pro VKV sítě FMV

Pro prodloužení dosahu základnových stanic lokálního systému Federálního ministerstva vnitra (FMV) byl dodáván Teslou Pardubice zajímavý zesilovač, který je v návodu k obsluze a údržbě označován jako přenosný. Vzhledem k nutnosti napájení ze sítě, je ale jeho určení poměrně jasné. „Jednotka přenosného vf zesilovače ZX31 je určena k provozu v simplexních sítích v kmitočtových podpásmech […]

Pokračování...


Rádiové spojení SNB (1985-89) ≈ 4. Radiotelefonní VKV spojení

Systém „REGIONET“ jehož vývoj byl dokončen koncem 80tých let byl určen pro potřeby funkcí velení a zvláštních útvarů SNB. V první fázi byl budován především za účelem pokrytí Prahy a přilehlých oblastí. S jeho využitím se počítalo ještě v polovině 90tých let, ale koncepčně již nebyl systém životaschopný. Radiotelefonní síť tohoto systému umožňovala duplexní spojení […]

Pokračování...


Rádiové spojení SNB (1985-89) ≈ 3. Simplexní VKV rádiové spojení

Simplexní VKV, nebo též „N-VKV“ systém byl vyvinut jako moderní systém spojení složek MV n.p. TESLA Pardubice na bázi tuzemské součástkové základny a postupně budován od roku 1985. Systém byl doplňován komponenty n.p. TESLA Přelouč – kapesními radiostanicemi PR37 a směrovými VAM. Pro tento nový systém byla vyvinuta nová, takzvaná trojková řada radiostanic. Nejčastěji používanými […]

Pokračování...


Rádiové spojení SNB (1985-89) ≈ 2. Krátkovlnné rádiové spojení

KV radiové spojení bylo vybudováno na stupni centrála – kraj, jako záložní spojovací síť dálnopisných, telegrafních a fonických tras pro případ mimořádných situací a branné pohotovosti státu. Není bez zajímavosti, že podobná KV radiová síť zajišťovala spojení mezi ústředím a krajskými výbory KSČ. KV radiokomunikační prostředky se dělily na mobilní – každá krajská správa SNB […]

Pokračování...


Rádiové spojení SNB (1985-89) ≈ 1. Směrové radioreléové spojení VAM

Směrové radioreléové spojení umožňovalo bezdrátový přenos telefonního hovoru, dálkové ovládání radiostanic, nebo přenos dat. V resortu MV bylo využíváno zařízení VAM vyráběné n.p. TESLA Přelouč, které spolehlivě nahrazovalo metalická vedení zvláště v horských a obtížně přístupných oblastech. Velmi často byly takzvané VAMky používány v rámci lokálních i krajských VKV sítí MV k dálkovému ovládání základnových […]

Pokračování...