PR36 „OBERON“ ≈ Radiostanice útvarů sledování StB

V průběhu 80tých let docházelo na území Československa k aktivizaci občanských hnutí a zároveň k zintenzivnění činnosti západních rozvědek. IV. správa SNB potřebovala k zajištění bezproblémového spojení nutně radiostanici s větším počtem kanálů – stal se jí modernizovaný FAUN alias OBERON.

V běžné praxi z počátku 80tých let byl starý dobrý Faun se svými třemi provozními kanály dostačující. Jeden kanál byl vyhrazen pro nouzová volání na operační středisko, druhý pro komunikaci v rámci prováděné akce a třetí pro spojení ve stanicích a vestibulech pražského metra, kde fungovala speciální radiová síť. IV. správa ovšem disponovala čtyřmi „sledovacími“ odbory, které nezřídka plnily úkoly ve stejném operačním prostoru, a zákonitě tak docházelo k vzájemnému rušení. Samozřejmě bylo možné osadit stanice krystaly pro rozdílné kanály. To ale znamenalo zvýšené nároky na plánování spojení a dále znemožnění vzájemné komunikace stanic s různými provozními kmitočty v případě požadavku na součinnost.

  • odbor – sledování pro civilní a vojenskou kontrarozvědku (II. a III. správa SNB)
  • odbor – sledování zaměstnanců zastupitelských úřadů
  • odbor – sledování pro kontrarozvědku zaměřenou proti vnitřnímu nepříteli a kontrarozvědku na ochranu ekonomiky (X. a XI. správa SNB)
  • odbor – sledování pro Hlavní správu rozvědky (I. správa SNB) a Zpravodajskou správu GŠ ČSLA

Oberon je od Fauna na první pohled téměř k nerozeznání, liší se především barvou předního panelu, počtem provozních kanálů, který byl zvýšen na 5 a vylepšeným umlčovačem šumu. Pro dobíjení akumulátorů sloužil sdružený nabíječ RNF10-A, který dodávalo Kovodružstvo Náchod – závod 37 Jaroměř. Za zmínku určitě stojí speciální příslušenství vyvinuté v NDR. Jedná se o hovorovou soupravu s bezdrátovým sluchátkem pracujícím na principu indukční smyčky. Sice to není žádný „modrý zub“ ale funguje dobře.