Ing. Petr Kos ≈ Zvláštní vlak HVOA (Hlavní velitelství operujících armád)

Poznatky o štábním vlaku pro hlavního velitele československé branné moci v mobilizaci a válce.
Tak zní podtitul velmi zajímavé publikace, která přináší množství nových informací a věřím, že pro mnohé z nás i řadu překvapení.

Štábní vlaky patřily v první polovině 20. století k celkem běžné výzbroji všech světových armád. Je ale naprosto neznámým faktem, že i prvorepubliková čs. branná moc plánovala pro svého hlavního velitele, armádního generála Ludvíka Krejčího, nechat v případné válce zřídit zvláštní vlak jako záložní mobilní velitelské stanoviště. Tímto úkolem byly v letech 1934 – 1938 pověřeny Československé státní dráhy, které jej svědomitě vyřešily. Díky neblahým mnichovským událostem však vlak nikdy neopustil brány železničních dílen v Bubnech a jen proto mohl být dokonale zapomenut. Z nemnoha dochovaných, svého času přísně tajných spisů, se podařilo rekonstruovat chronologický přehled nejdůležitějších okamžiků relativně krátké existence tohoto vlaku. Ten sestával ze salonního vozu určeného původně pro barona Rothschilda, jednoho vozu řady ABa, dvou vozů řady Ca adaptovaných jako pracovní a konečně nejzajímavějším vozem byl vůz řady CDa, adaptovaný pro vojenskou radiostanici vz.29. Publikace přináší náhled na technická řešení adaptačních prací s příslušnými nákresy vnitřních dispozic vozů. (Ing. Petr Kos)

Specifikace publikace:
vyšlo: 11.6.2015
náklad: 150 výtisků
formát: A5, brožovaná vazba, 106 stran
vyobrazení: 11 fotografií, 9 nákresů

Publikaci lze zakupit výhradně přes nakladatelství Brigadýr za cenu 150 Kč.
www.knihy-brigadyr.cz