RM33 „Zpráva“ ≈ Radiostanice hloubkového průzkumu (1962)

V roce 1962 dokončil vojenský výzkumný ústav 060 v Praze, na základě požadavku Velitelství výsadkového vojska, vývoj speciální krátkovlnné radiostanice pro plnění zpravodajských úkolů v týlu nepřítele. Jednalo se o první, a bohužel také poslední poválečnou radiostanici československé konstrukce s tímto taktickým určením.