LPR-1 ≈ Лазерный прибор разведки (1Д13)

Průzkumný laserový dálkoměr LPR-1 byl zařazen do výzbroje Československé armády v roce 1990. V té době se jednalo o špičkový přístroj a nutno podotknout, že ani 23 let mu na užitných vlastnostech nic neubralo. S kterým komerčním přístrojem změříme vzdálenost cíle na 20 km? Nevím o jediném.

Průzkumný laserový dálkoměr LPR-1, známý v sovětské armádě pod krycím označením „Сердолик -2“ (Karneol-2) vyráběl Kazaňský opticko-mechanický závod (KOMZ). Svého času dodával tento podnik na náš civilní trh velmi kvalitní dalekohledy. LPR-1 je mimo přesného měření vzdáleností a pozorování terénu určen ke zjišťování souřadnic pozemních cílů, pozemních i vzdušných výbuchů a dále umožňuje převod polárních souřadnic na pravoúhlé a určení souřadnic stanoviště dálkoměru podle známých souřadnic orientačního bodu. Dálkoměr pracuje při teplotě vzduchu od  -40 oC do +50 oC. Napájení napětím 11 až 14V je zabezpečeno výměnným akumulátorem. Dálkoměr je možno dále napájet z palubní sítě vozidla napětím 27V, z akumulátorů o napětí 22 až 29V, nebo 12 až 14,5V.

Další technicko-taktická data:
– rozsah měřených dálek – 145 až 20 000 m
– dálka zachycení cíle o rozměrech 2x3m – 5 000 m
– maximální chyba měření – 10m
– zvětšení dalekohledu – 7x
– vlnová délka záření laseru – 1 067nm

Souběžně s dálkoměrem LPR1 byl ve stejném roce do výzbroje armády zaveden dálkoměr 2LDB „Labuť-M“ (2ЛДБ Лебедь-M) dodávaný bulharským závodem OMZ Sofia. Tento dálkoměr je ale pouhou napodobeninou sovětského LPR, příslušenství sestává jen z plátěné brašny, tří kusů akumulátorů (jiného typu než využívá LPR) a adaptéru pro připojení k palubní síti vozidla – to vše je včetně přístroje 2LDB v anglickém manuálu označovaného po bondovsku jako „Device 632“ uloženo v dřevěném truhlíku. Spolehlivé měření je možné pouze v rozsahu 250 – 4000m i když výrobce uvádí teoreticý dosah až 9995m. Tělo dálkoměru bylo vyráběno z plastické hmoty a jakýkoli tvrdší náraz tedy znamená fatální poškození přístroje.