M4T253 „MINCE“ ≈ Souprava pro bezdrátové zabezpečení objektů (1980)

Národní podnik Metra Blansko, který svého času zaměstnával více než 5200 pracovníků, známe především díky produkci vysoce kvalitních měřicích přístrojů. Mimo civilní výroby ovšem disponovala Metra i kapacitami pro speciální výrobní programy podle zadání ČSLA a Ministerstva vnitra.

Na pracovištích se zvláštním bezpečnostním režimem byly mimo jiné vyráběny šifrovací stroje pro projekt „PÁSKA“ – koncová zařízení přenosu dat M4T257, šifrovací zařízení přenosu dat M4T258 „PAŠA-M“ a linkové výbavy M4T264.

Další částí výrobního programu byly různé komponenty zabezpečovací techniky. Mezi ně patří i souprava M4T253 „MINCE“, určená pro operativní nasazení v objektech, které byly častým cílem „kriminálně závadových osob“, jako například lékárny nebo čerpací stanice.


METRA Blansko – M4T 253 „MINCE“


Souprava pracovala na jediném kmitočtu v pásmu 40 MHz, obsahovala přijímač a deset vysílačů. Přijímač je v podstatě jednoduchý pult centralizované ochrany (PCO), který indikuje přijetí poplachového signálu rozsvícením příslušné kontrolky na předním panelu a akustickým signálem. Typické umístění pro toto zařízení byla obvodní správa Sboru národní bezpečnosti, místní oddělení VB nebo opěrný bod, který byl v rámci konkrétního opatření zřízen. Teoreticky bylo možno dálkově střežit 10 různých objektů (jeden vysílač pro každý objekt). Vysílač se uváděl v činnost rozpojením externího kontaktu nebo stisknutím tísňového tlačítka, které alternativně nahrazovalo uzávěr bateriového prostoru. S teleskopickou anténou na přijímači bylo možno v městské zástavbě provozovat soupravu jen na krátkou vzdálenost do 1km, s anténou základnovou, se samozřejmě dosah výrazně prodloužil.