PS32 ≈ Pomocná základnová radiostanice SNB

Pomocné základnové stanice z produkce pardubického závodu n.p. TESLA, byly především určeny pro velení v rámci mimořádných bezpečnostních opatření (MBA). Použití této stanice při jejím vhodném umístění výrazně prodlužovalo dosah spojení se zasahujícími orgány.

„Pomocná základnová radiostanice PS32 je souprava radiostanice lokálního systému Federálního ministerstva vnitra (FMV), určená k zajištění spojení ze stanovišť, na kterých není možné, nebo vhodné instalovat zařízení pro stálý provoz. Základem soupravy je upravená přenosná radiostanice PR31, která je s 10W vf zesilovačem PX31 standardně napájena z 2 ks zdrojových skříní 4 Ah typu QN 732 10 (RF10), tj. napětím 12V. Souprava umožňuje provoz s vf výkonem 10W, který je možno po přepnutí vestavěného přepínače snížit na 1W. Napájecí zdroj 12V/4 Ah je možno nabíjet z vestavěného síťového nabíječe. Souprava pomocné základnové radiostanice je určena k provozu v simplexních sítích v kmitočtových podpásmech A a B pásma 80 MHz. Na 70 zabudovaných vf kanálech zajišťuje fonické spojení se základnovými, vozidlovými i přenosnými radiostanicemi. Směrem k základnové radiostanici (malé i velké) je umožněn přenos dvoumístného číselného kódu (kód typické činnosti), test spojení a vysílání kódu NOUZE. Souprava je vybavena zařízením znemožňujícím odposlech běžnými radiotechnickými prostředky (maskovač hovoru). Na začátku každé relace odešle radiostanice automaticky vícemístný číselný kód sloužící k identifikaci obsluhy (kód identifikace). Souprava je konstrukčně umístěna do komerčního kufříku typu „ATAŠÉ“. Tím je zajištěna možnost utajeného transportu radiostanice na stanoviště“ (návod k obsluze).

Lokální radiové síťě FMV v pásmu 80MHz zajišťovaly převážně spojení jednotlivých služeben SNB s pěšími a motorizovanými hlídkami, které plnily úkoly v terénu. Pro běžnou pořádkovou a dopravní službu Veřejné bezpečnosti (VB) bylo určeno 70 kanálů v pásmu označovaném písmenem
„A“ (75-77 MHz). Pro další složky, například Kriminální službu, nebo operativní útvary Stb, bylo vyhrazeno 50 kanálů v pásmu „B“ (79-81 MHz). Protože se obě pásma nepřekrývala, muselo být v případě součinnosti více různých složek pracoviště velení vybaveno spojovacími prostředky pro obě tato pásma. Systém radiového spojení byl na svou dobu velmi sofistikovaný, signál řídících stanic pokrýval značnou část území republiky a umožňoval, jak už jsme se dočetli výše, přenos „kódu identifikace“ a „kódu typické činnosti“ v digitální formě. Kód identifikace, který byl dán použitím speciálního klíče bez kterého radiostanici (PS32,PR31,VR31) nešlo zapnout, jednoznačně určoval konkrétní osobu obsluhující radiostanici. Tento kód byl přenášen při zahájení každého hovoru. Kód typické činnosti (KTČ) tvořilo dvoumístné číslo, které bylo možno zadat na klávesnici radiostanice a následně odeslat základnové řídící stanici umístěné na OO VB, nebo na pracovišti velení jiné složky. Obsluha radiostanice pracující v terénu měla navíc možnost stisknutím jediného tlačítka vyslat nouzový signál. Řídící stanice byla vybavena jednoduchým počítacím strojem s monitorem, na kterém byly v jednotlivých řádcích zobrazovány všechny relace stanic pracujících na provozním kmitočtu včetně času, kódu identifikace a případného KTČ.

Rok výroby – 1987