Rádiové spojení SNB (1985-89) ≈ 4. Radiotelefonní VKV spojení

Systém „REGIONET“ jehož vývoj byl dokončen koncem 80tých let byl určen pro potřeby funkcí velení a zvláštních útvarů SNB. V první fázi byl budován především za účelem pokrytí Prahy a přilehlých oblastí. S jeho využitím se počítalo ještě v polovině 90tých let, ale koncepčně již nebyl systém životaschopný.

Radiotelefonní síť tohoto systému umožňovala duplexní spojení mezi vozidly vybavenými vozidlovými soupravami radiostanice VR32 na celkem 80ti vyhrazených kanálech. Zájmové území bylo pokryto radiovým signálem pomocí bloků základnových radiostanic ZR32, které zajišťovaly pro posádky vozidel, nebo základnových stanic následující služby:

  • duplexní spojení s účastníkem služební sítě MV
  • duplexní spojení s ostatními účastníky radiotelefonní sítě
  • spojení s pracovištěm dohledu u základnového zařízení
  • duplexní spojení s účastníkem veřejné telefonní sítě (přes ústřednu MV)
  • konferenční spojení s předem zvolenými účastníky radiotelefonní i pevné telefonní sítě

Systém samozřejmě využíval maskovač hovoru ve vysílací i přijímací cestě. Radiostanici VR32 mohla obsluha provozovat s plným výkonem 8W, nebo se sníženým výkonem pouhých 100mW (!). Identifikace účastníka byla řešena stejným způsobem jako v simplexní VKV síti MV a to identifikačním klíčkem, který ale nebyl záměný a odlišoval se šedou barvou hmatníku. Bez vložení tohoto klíčku do ovládací skříňky nebylo možné radiostanici zapnout.
Regionet byl v podstatě zdokonalenou a lépe zabezpečenou obdobou civilního systému AMR (Automatický Městský Radiotelefon), určeného pro potřeby podniků, institucí a tehdejších VIP.