„LABE“ ≈ KV transceiver pro radioamatérský provoz

Radiotechnika – podnik ÚV Svazarmu vyvinula v roce 1985 nový typ radiostanice moderní koncepce. Výroba se rozjížděla jen pozvolna a vzhledem k technickým potížím a nedostatku polovodičových prvků spíše skomírala. Podle dostupných informací nebyl celkový počet vyrobených kusů vyšší než 50.

Zařízení trpělo celou řadou nectností, které byly projednávány až na nejvyšších místech Svazarmu. Hlavní závady byly specifikovány takto:

  1. vypadávání zdroje při vysílání, zejména na nižších pásmech,
  2. nedostatečné chlazení, respektive přehřívání koncového stupně,
  3. nedořešená optimalizace pracovních bodů koncového stupně s ohledem na co nejvyšší Vf výkon při povoleném oteplení chladiče (ČSN 36 7110),
  4. nevyhovující parametry přijímače, zejména citlivosti a potlačení vlastních příjmů,
  5. nedostatečné potlačení nežádoucích neharmonických Vf produktů vysílače.

Dále bylo rozhodnuto o úpravě pásmové propusti pro pásmo 1,8 MHz v souvislosti se změnou tohoto kmitočtového pásma po 1.1. 1987. Labe bylo tedy značně problémové dítě. Přesto, a nebo možná právě proto, z něj vyrostla mezi sběrateli vyhledávaná rarita.


„TCVR Labe je celotranzistorové KV zařízení pro práci na všech pásmech provozy CW a SSB. V zapojení je použito moderních prvků a celková koncepce je v souladu s posledními poznatky technického řešení. Vysoká selektivita, odolnost proti rušení a nežádoucím příjmům je zabezpečena zapojením typu „up converter“. Přijímací část je vybavena dvěma filtry SSB a CW pro zajištění optimálních podmínek při všech provozech. Pro další zlepšení příjmu při rušení je transceiver vybaven nastavováním propustného pásma, známým jako „passband tuning PBT“. Tímto zařízením je možno omezit rušení interferencemi. Celková koncepce transceiveru je modulová, s možností snadného přístupu k jednotlivým blokům. Ladění celého transceiveru je řízeno číslicovým syntezátorem, používající přesného teplotně kompensovaného krystalového oscilátoru jako referenčního kmitočtu. Transceiver je přelaďován pomocí optoelektrického měniče ve skocích po 100 Hz, nebo v rámci pevných kmitočtů uložených v paměti. Ovládací procesor umožňuje provoz na nezávislých kmitočtech vysílače a přijímače, podobně jako s vestavěným externím VFO. Nastavení všech vysílacích a přijímacích kmitočtů je zobrazováno na číslicové stupnici s přesností na 100 Hz. Zařízení neobsahuje žádné plynule přeladitelné VFO a proto netrpí jeho nectnostmi, tj. mechanickou a teplotní nestabilitou. Z těchto důvodů není třeba kalibrátoru. Způsoby ovládání procesoru pomocí tlačítek a přepínačů mají veškeré činnosti blokovány proti nesprávné obsluze a automaticky nastaveny funkce tak, aby odpovídaly plně činnosti se dvěma VFO“ (instrukční příručka).

Technické parametry:
Kmitočtový rozsah – KV amatérská pásma
1) 1,5-2MHz, 2) 3,5-4MHz, 3) 7-7,5MHz, 4) 10-10,5MHz, 5) 14-14,5MHz, 6) 18-18,5MHz,
7) 21-21,5MHz, 8) 24-24,5MHz, 9) 28-28,5MHz, 10) 28,5-29MHz,
11) 29-29,5MHz, 12) 29,5-30MHz

Druhy provozu – LSB,USB,CW
Výkon – min. 60W PEP pro SSB a min. 80W pro CW
Citlivost – min. 0,5 µV pro s/š 10 dB na všech pásmech
Mezifrekvence – 1. 35,4 MHz 2. 8987,5 kHz
Napájení – 14,5 V z vlastního síťového zdroje

Rok výroby – 1985