Lo70Kl40 „Jalta“ ≈ Malá spojovací souprava plavidel Kriegsmarine

Velmi zajímavý spojovací prostředek vyráběla v období okupace podle dokumentace firmy Lorenz pardubická Telegrafia a.s. (později TESLA). Souprava byla určena pro menší plavidla a pobřežní stanice. Po válce byla využívána mimo jiné leteckými útvary Československé armády a SNB pod označením Jalta.

článek se připravuje (stejně jako spousta dalších)