PR35 „FAUN“ ≈ Radiostanice útvarů sledování StB

V druhé polovině 70tých let probíhaly ve Výzkumném ústavu sdělovací techniky A.S. Popova (VÚST) práce na vývoji nové radiostanice určené pro zvláštní složky Sboru národní bezpečnosti. Výsledkem byla PR35, známá častěji pod krycím označením Faun, která nahradila dosluhující radiostanice řady Hvězda.

Výrobou byl pověřen národní podnik TESLA Přelouč, který PR35 dodával nejen pro potřeby SNB, ale také je exportoval do tehdejší Německé demokratické republiky, kde Faun našel své místo ve službách Staatssicherheit (Stasi). Radiostanice byly využívány především orgány 1. správy SNB (Hlavní správa rozvědky SNB) a 4. správy SNB (Správa sledování SNB). Specializované útvary sledování (takzvaná „eska“), byla zřízena rovněž u jednotlivých krajských správ SNB. Tyto útvary spolupracovaly v případě potřeby s Kriminální službou VB při objasňování případů závažné trestné činnosti.

„Souprava PR35 je miniaturní tříkanálová radiostanice určená pro skryté použití, která pracuje v pásmu 80MHz. Souprava zajišťuje, na krátké vzdálenosti, simplexní komunikaci s návěštěním. Je napájena z NiCd akumulátorové baterie 6V 225mA, která po připojení tvoří s vlastním přístrojem konstrukční celek.“
(návod k obsluze)

Rok výroby: 1979
Určení: FM radiostanice pro skryté použití
Pásmo: VKV 80 nebo 160 MHz (export pro NDR)
Počet provozních kanálů: 3
Výkon vysílače: 300 mW
Odběr v režimu vysílání: 300 mA
Odběr v režimu příjem: 8 mA (bez signálu)
Rozměry: 188x79x19 mm
Hmotnost: 455g se zdrojem

Podle římské mytologie byla jedna z úloh boha Fauna ochrana stád před vlky. Krycí označení bylo tedy zvoleno přiléhavě. Záleží ovšem na úhlu pohledu.