TI-543c „TÁBOR II“ ≈ Přijímač čs. diplomatických služeb

Přijímač Tábor II. (TI-543c) z roku 1967 byl určen pro příjem telegrafních, radiodálnopisných a SSB fonických signálů v pásmu 3-24 MHz. Byl vyráběn ve dvou variantách jako samostatný stolní přijímač, nebo jako jeden z bloků spojovací soupravy s krycím označením „ANDROMEDA“.

Celotranzistorový přístroj ve stolní verzi s možností napájení z 8 monočlánků typu „buřt“ je konstrukčně zajímavý hned v několika ohledech. Mimo jiné je na něm použita stupnice velmi podobné koncepce jako u přijímače HRO americké výroby z roku 1935. Přijímač nemá plynulé ladění v jednotlivých na sebe navazujících podrozsazích, jak je běžné. Pracovní kmitočet je určován jedním z 24 krystalů, změna kmitočtu je možná pouze +/- 200 kHz.

Podrobnější informace najdete na stránkách Pepy OK1NOP, lepší fotografie se připravují.