SBON ≈ Souprava zařízení bezdrátového odpalování náloží pro SHPz (1976)

Souprava SBON je speciálním doplňkem radiostanice RF-10 pro výsadkové skupiny hloubkového průzkumu a zvláštního určení. V polovině 80tých let nahradila do té doby rozšířené zařízení BON, které spolupracovalo s výsadkovou radiostanicí R352.

Skupiny hloubkového průzkumu na taktickém (divize) i operačním stupni (armáda), měly mimo rozvědných a dalších úkolů v popisu práce ničení infrastruktury, spojovacích a zbraňových systémů protivníka se zvláštním důrazem na vyhledání a likvidaci taktických prostředků jaderného napadení. Pro tyto případy umožňovala souprava SBON současné odpálení dvou nastražených náloží (A1,A2) a následně nezávislé odpálení dalších dvou (B,C) jednotlivě. Vhodným umístěním relativně malých náloží v souběhu s vhodným načasováním výbuchů bylo možno způsobit nepříteli značné škody. Přijímače PŘ-1/SB byly vyráběny ve dvou verzích – základní SBON a SBON-MR, která umožňovala připojení další nálože přes dva tlačné kontakty na předním panelu. Tato verze byla využívána především pro výcvikové účely. Celkový počet vyrobených souprav v obou variantách nebyl vyšší než několik desítek kusů.

Přijímač je vybaven důmyslnými nástrahovými obvody, které prakticky znemožňují jeho deaktivaci nepřítelem. Obvod reagující na změnu polohy zajišťuje iniciaci rozbušky ve chvíli, kdy dojde k jakékoli manipulaci s přijímačem. Pokud je přijímač umístěn v mobilním prostředku (vozidlo) nastává aktivace v okamžiku jeho rozjezdu. Obvod kontroly zdrojů reaguje na pokus o povolení centrálního jisticího šroubu. Obvod reagující na pokus o zajištění nepovolanou osobou iniciuje rozbušku, není-li zajištění prováděno v předepsané poloze odjišťovacího přepínače (dojde-li k zasunutí kolíku časové pojistky, nebo jiného nástroje). Časová pojistka má 4 funkce a) je-li zasunut kolík této pojistky, je zařízení zajištěno, b) úplným vytažením kolíku je zařízení aktivováno a připraveno přijmout rádiový signál. Vždy však až po uplynutí nastaveného časového intervalu, c) při zasunutí kolíku v jedné z devíti chybných poloh odjišťovacího přepínače dojde k iniciaci rozbušky, d) při zasunutí kolíku v jediné předem dané poloze přepínače je provedeno zajištění celého zařízení. K přijímači lze připojit buď drátovou, nebo skládací prutovou anténu. Jeho rozměry jsou 136x51x174 mm, hmotnost včetně zdroje 1060g, minimální provozní doba 100 hodin. Pokus o likvidaci odjištěného zařízení mohl být skvělou příležitostí k povýšení, v tomto případě ovšem in memoriam.

Vysílač KD1/SB je vlastně generátor tónového kódu pro odpálení nálože, který je připojen k radiostanici RF-10 prostřednictvím konektoru mikrotelefonu a zavěšen na jejím boku. Odpálení je provedeno přepnutím přepínače na vrchní straně vysílače do polohy „Odpáleno“. Na radiostanici musí být nastaven jeden ze tří pracovních kmitočtů shodný s konkrétním přijímačem (nebo dvojicí A1,A2) soupravy SBON.