TRC9500 ≈ VKV vozidlová radiostanice AČR s kmitočtovým skákáním

První zmínku o radiových systémech s širokopásmovým signálem (mezi které metoda kmitočtového skákání patří), jsem našel ve skriptech Katedry spojovací techniky VAAZ z roku 1981. Jednou z řady radiostanic využívajících této metody je TRC9500 – výrobek francouzské firmy THOMSON-CSF.

Mobilní rádiová stanice je navržena pro použití v jakýchkoli vozidlech. Stanice pracuje v simplexním módu (ručním přepínáním z příjmu na vysílání). V závislosti na konfiguraci sestavy může být dálkově ovládána a použita také pro datové spojení.

druhy provozu:

  • FF Pevný kmitočet s analogovou modulací (kmitočet generální výzvy nebo kanálové výzvy)
  • DFF Pevný kmitočet s digitální modulací
  • FH Kmitočtové skákání (Frequency Hopping)
  • FCS Výběr volného kanálu
  • MIX Radiová stanice sama vybírá FH nebo FCS provoz podle aktuálních podmínek

V analogovém provozu s pevným kmitočtem (FF) může stanice pracovat se stávajícími VKV/FM stanicemi. Přenos může být doprovázen spínacím tónem 150Hz (sub tone), který eventuálně spustí tónový omezovač šumu protistanice. V provozu kmitočtového skákání (FH) stanice s několika stovkami kmitočtových skoků za vteřinu skáče v celém kmitočtovém rozsahu (30-87,975 MHz), nebo v jeho částech. Zákon kmitočtového skákání je dán 42místným TRANSEC klíčem, který generuje pseudonáhodnou kmitočtovou posloupnost. Počáteční synchronizační signál je vysílán radiovou cestou do všech radiových stanic ve stejné radiové síti pomocí velitelské (NCS) stanice. Všechny radiové stanice v síti jsou tímto signálem synchronizovány a mají nastaven stejný klíč pro generování kmitočtů, provádějí tedy současně stejné kmitočtové skoky. Obnovování synchronizace se uskutečňuje při každém vysílání velitelské stanice. Nejdelší přípustná doba radiového klidu (bez obnovení synchronizace) je 48 hodin.

Radiová stanice monitoruje kmitočet generální výzvy a kanálové výzvy pro každý ze sedmi uložených kanálů. Spojení mohou probíhat v „konferenčním“, nebo směrovém módu pomocí selektivní výzvy. Stanice řídí automatické vysílání výstrahy a je vybavena prováděním prověrky autentičnosti. Pokud hrozí situace že stanice padne do rukou protivníka, provede obsluha vymazání veškerých naprogramovaných dat pomocí zvláštního tlačítka. Bezprostředně před takovou ztrátou dat vyšle stanice automaticky nouzovou zprávu všem stanicím v síti.

TRC9500 není v režimech DFF a FH kompatibilní s radiostanicemi typu RF13.