9S13 ≈ Radiový zaměřovač PVO pozemních vojsk ČSLA a „Strela-2M“

Včasné zjištění přibližujícího se letounu protivníka je důležitým předpokladem k pokusu o jeho zničení. V 80tých letech používaly zajišťovací oddíly PVO na úrovni praporu nejčastěji právě zaměřovače 9S13. Pro zničení, respektive těžké poškození letounu, byly určeny samonaváděcí rakety kompletu 9K32M „Strela-2M“ v kódu NATO SA-7B „Grail“.

Rádiový zaměřovač 9S13 je určen ke zjištění a zaměření vzdušných cílů vybavených palubními impulsními radiotechnickými prostředky, nebo radiolokačními bombardovacími zaměřovači. Jedná se o pasivní prostředek přijímající impulsní signály v pásmu centimetrových vln. Radiový zaměřovač je přenosný, obsluhuje ho střelec-operátor. Při činnosti je základní přístroj zaměřovače umístěn na prsou střelce-operátora, anténní blok buď na prsou, nebo na přilbě. Signál cíle je slyšet ve sluchátku jako sled zvukových signálů.

minimální dálka zjištění cíle a zamíření:

  • při výškách letu 3000m …… 20 až 25 km
  • při výškách letu 300m …… 10 až 15 km
    sektor zjištění cíle ve směru na vzdálenost 12 km …… 55o
    teplota okolního vzduchu-50 – +50oC