„RACEK“ ≈ Radiostanice pro pozemní pohyblivé služby

Pojítko VXV050A z roku 1962 dodávané pod obchodním označením „RACEK“ je dalším z řady výrobků podniku TESLA Pardubice. „RACEK“ byl více než důstojným nástupcem radiostanice „ORLÍK“, o které najdete zmínku v souvislosti s RF11, a to nejen po stránce technické, ale také po stránce estetické.

Podle mě je tato radiostanice jedním z nejelegantnějších výrobků tehdejšího elektrotechnického průmyslu, a myslím, že nejsem s tímto názorem osamocen. Průmyslový design té doby umožnil spolu s novými technologiemi Rackovi přímo bruselský rozlet, a proto je i dnes tento zelenomodrý „vakuovo-germaniový“ opeřenec, ozdobou každé radiotechnické sbírky.

„Pojítko TESLA „RACEK“ je moderní spojovací prostředek, v podstatě přenosný přijímač-vysílač, pro spojení dvou nebo více stanic za chůze nebo v jízdě, kdy se stanoviště stále, nebo často mění. Pojítko Racek pracuje na jednom až pěti pevných, předem určených kmitočtech s fázovou úzkopásmovou modulací. Výkon přístroje vyhovuje pro navázání spojení až na 4 km. Stanice je vybavena zvukovým signalizačním zařízením, které upozorňuje, že stanice je volána. Jelikož je přístroj napájen z akumulátorové baterie, není závislý na síťové přípojce. Pracuje-li pojítko na pevném stanovišti, lze k němu připojit stabilní anténu typu „ground-plane“ (typ VYA 156), kterou se zvýší dosah zařízení. Pojítko je z velké části tranzistorováno a je zapojeno metodou plošných spojů. To dává přístrojům mechanickou odolnost, elektrickou stabilitu a záruku spolehlivého provozu. Pojítko je odolné proti stříkající vodě. Konstrukčně je pojítko rozděleno do dvou plechových skříní, jedna obsahuje vlastní radiostanici a druhá zdroj proudu. Obě skříňky jsou spojeny pérovými spojkami nebo je lze používat odděleně, přičemž jsou spojeny kabelem.“ (instrukční příručka)

Stanice je osazena celkem 14ti miniaturními elektronkami z produkce NDR (DF668, 669 a DL761) a stejným počtem germaniových tranzistorů, mezi kterými nechybí ani starý známý OC170. Dodávána byla vždy v jedné z 10ti kmitočtových skupin po 5ti kanálech, s odstupem 50 kHz v pásmu 156-174 MHz. Napájení zajišťovaly NiCd akumulátory NKNU6 o napětí 4,8V (VXV050/A), nebo i na svou dobu velmi drahé stříbrozinkové články SZ13 o napětí 6V (VXV051/A). V případě záručních i mimozáručních oprav tohoto pojítka (vyjímaje akumulátory), doporučoval výrobce následující opravny:

pro Čechy – Kovoslužba, podnik hl. města Prahy, provozovna 401, Soukenická 13, Praha 1
pro Moravu – Kovopodnik města Brna – provozovna Brno, Gottwaldova ul. 23
pro Slovensko – Kovozpracující podnik města Bratislavy – provozovna Bratislava, Kvačalova 51/53

K radiostanici RACEK byl dodáván síťový zdroj, který velmi pravděpodobně obsahuje i VF zesilovač. Pokud někdo o tomto přístroji ví něco víc, nebo ho dokonce vlastní, dejte prosím signál.