Československo ≈ ČSLA ≈ SNB

 • Přehled spoj. prostředků, Spoj-51-7, 1986, Spojovací prostředky ČSLA
 • A7B – KV Radiostanice přenosná, Spoj-1-30, 1952, Popis a návod k obsluze
 • ARP-9 – Automatický rádiový zaměřovač na podvozku UAZ452, Let-27-83, 1982, Popis a provoz
 • ARP-11 – Automatický rádiový zaměřovač na podvozku GAZ66, Let-27-90, 1987, Popis
 • DR-13 – Doplněk pro dálkové ovládání a retlanslaci, 1996, Návod k obsluze
 • DÁLKA – Zařízení pro dálkové ovládání prostředků RTZ, Let-27-50, 1989, Popis a provoz (pro prostředky: PAR-8, PRMG, RSBN, HORMON,TDV-60RV,neónový maják KNS, světlotechnická soustava MLOK-2, MLOK-P a SVĚTLUŠKA a sestupová návěstidla SEDLO)
 • FREMOS II – Mobilní vysílací souprava, Popis a návod k obsluze (TESLA 557002)
 • GERLACH – Kufrová vysílací souprava, Popis a návod k obsluze (KV70 + KU200)
 • HHS-1 – Hlasitá hovorová souprava, Návod k obsluze a údržbě
 • K12 – KV sdělovací přijímač, Návod k obsluze a údržbě (TESLA Přelouč)
 • K13A – VKV komunikační přijímač, Technický popis a návod k obsluze (TESLA Přelouč)
 • LAMBDA IV – Sdělovací přijímač, Návod k obsluze
 • LAMBDA V – Sdělovací přijímač TESLA 550012-13, Návod k obsluze, ODDM Pardubice
 • LADOG – Souprava detektorů pro zjišťování osob a techniky, 1995, Popis a použití
 • LS-4 – Letounová radiostanice pro národní pásmo, Servisní dokumentace, 1966
 • LUN 3521 (3521.01) – Letounová radiostanice, Technický popis a instrukce o používání
 • MNS-30 – Malá nabíjecí souprava, Spoj-23-2, 1990, Technický popis, TO a opravy
 • MRM-48 – Návěstní radiomaják, Let-27-10, 1966, Popis a provoz
 • MRP-4M – Malý radiolokační pátrač, R219-584N, 1995, Návod k obsluze
 • OB 62/10 – Polní telefonní ústředna, MV-spoj-XII-1, 1973
 • OB 62/10 – Věstník Správy spojení Federálního ministerstva vnitra, 1975
 • OBZOR III – Panoramatický přijímač, 1966, Návod k obsluze a technický popis
 • PAR-8S (PAR-8MS) – Přívodní rádiová stanice, Let-27-8, 1966, Popis a provoz
 • PAR-9 (PAR-9M) – Přívodní rádiová stanice, Let-51-99, 1974, Technologické karty
 • PS-ZOT – Polní systém zjišťování osob a techniky, 1988, Popis a použití
 • PS-ZOT „SAFÍR“ – Venkovní detektor, 1995, Popis a použití
 • PZ 589 – Zesilovač pro radiostanice ředy ASTRA, 1961, Popis a návod k použití
 • R2 v OT-64 – Velitelské stanoviště, 1969, Popis a návod k použití
 • R2M v OT-64 – Velitelské stanoviště, Spoj-21-102, 1989, Stručný popis
 • R2MP „KAVKA“ – Radiostanice velitele svazku, 1989, Návod k obsluze
 • R3AT PV3S – Velitelská rádiová stanice, Spoj-21-61, 1980, Stručný popis
 • R3Dp – KV automobilní radiostanice v ZIL 131, 1977, Návod k obsluze II. obrazy
 • R4MT v OT-64 – KV/VKV Velitelské stanoviště, Spoj-21-84, 1984, Stručný popis
 • R-3 – KV přijímač, Popis a obsluha
 • R-4 – KV přijímač, Popis a obsluha
 • R-5 (EKB-1) – KV přijímač, Popis a obsluha
 • RDM-6 „SRP“ – Soubor radioreléových pojítek, 1979, Návod k obsluze a ošetřování
 • RDM-61 – Malá směrová stanice, 1954, Popis, použití a údržba
 • RDM-61M – Malá radioreléová stanice, Spoj-21-13, 1966, Popis, použití a údržba
 • RDS-66A – Radioreléová stanice, 1958, Návod k obsluze
 • RF-01 – Prijímač zvolávacieho zariadenia, 1981, Návod na obsluhu a ošetrov.
 • RF-10 – Vševojsková radiostanice, Spoj-21-57/1, 1977, Technický popis I.
 • RF-10 – Vševojsková radiostanice, Spoj-21-57/2, 1977, Technický popis II.
 • RF-10 – Vševojsková radiostanice, Spoj-21-57/3, 1977, Technický popis III.
 • RF-11a(11a-K) – Pěchotní radiostanice, Popis a návod k obsluze
 • RF-12 „Sáva“ – Pěchotní radiostanice, Spoj-21-44, 1971, Popis a použití
 • RF-13 „Radmila“ – VKV rádiová stanice pro taktický stupeň velení, 1995, Návod k obsluze
 • RF-1325 – Mobilní souprava RF13, 1995, Návod k obsluze
 • RM-31P – KV pěchotní radiostanice, Spoj-21-3, 1961, Popis, použití a opravy
 • RM-31Ma „TŘINEC“ – KV automobilní radiostanice na podvozku T-805, Spoj-21-10, 1963, Popis a použití
 • RM-31Ms-p – Modifikace KV radiostanice „TŘINEC“ ve 3 dřevěných kontejnerech, 1966, Návod k obsluze a údržbě
 • RM-31S (31Sa) – KV tanková radiostanice, Spoj-00-00, Popis a návod k obsluze
 • RO 25 – Radiostanice dělostřeleckých baterií, Spoj-I-25, 1955, Popis a návod k obsluze
 • RTL 11 – Letounová radiostanice pro L29 „DELFÍN“, TESLA Kolín 1964, Popis a návod k obsluze (kniha III. z dokumentace letounu v ruštině)
 • S-BON – Popis a návod k obsluze, 1988
 • SS125 – Soustrojí – přenosná elektrocentrála 125W, Stručný popis a návod k obsluze, 1961
 • SNT6 – Soubor nosné telefonie v soupravě RDM6, Návod k obsluze a údržbě, 1986
 • TP25 – Polní telefonní přístroj, Mat spoj-II-16 ( Spoj 22-7), 1956
 • TRC9500/3 – Vozidlová VKV/FM radiová stanice s kmitočtovým skákáním, Popis obsluhy
 • VAM 900/901/910 – VKV hlídací a vykrývací přijímač, Příručka pro opravy a údržbu
 • VR 21 – VKV vozidlová radiostanice, Návod k obsluze (71 stran + schémata), 1987
 • VR 22/80 – VKV vozidlová radiostanice, Návod k údržbě, 1987
 • VXM 110-116 – VKV základnové radiostanice, Příručka pro opravy a údržbu
 • VXN 101 – Malá základnová radiostanice, Popis a opravy
 • VXN 101/A – Vozidlová radiostanice, Návod pro údržbu a opravu + přílohy
 • VXV 050/51 – VKV pojítko, Návod k obsluze a Návod pro opravy, TESLA Pardubice 1965
 • VXW 020 – VKV kapesní radiostanice, Návod pro opravy a údržbu
 • VXW 100 – VKV přenosná radiostanice, Návod pro opravy a údržbu – pouze obraz. část
 • VYO 110 a 301 / 101 – Ovládací skříňka pro radiostanice VXM110 / 116 a VXN 101 / 110 – Popis, obsluha a opravy

SNB a MV

 • ANDROMEDA a přijímač TÁBOR – Spojovací souprava diplomatických misí, 1969, Popis a obsluha
 • AK-1 – Automatický telegrafní klíč, 1975, Popis a obsluha
 • PLUTO – Agenturní radiostanice, Technický popis
 • Popis lokálního radiového systému I a II část – Přehled a způsob použití jednotlivých zařízení
 • PR 35 – Radiostanice SNB, 1979, Servisní návod
 • PR 36 – Radiostanice SNB, 1989, Servisní návod
 • PR 37 – Radiostanice SNB, 1989, Servisní návod
 • PS 31 – Souprava přenosné radiostanice + nabíječ – Střední opravy – 1985
 • PS 32 – Souprava pomocné základnové radiostanice – Střední opravy – 1985
 • PS 35 – Motocyklová souprava – Montáž a nastavení – 1985
 • PZ 32 – Vícenásobný nabíječ – Návod k obsluze a údržbě – 1985
 • VS 31 – Souprava vozidlové radiostanice – Příručka pro montáž a nastavení – 1985
 • VS 31 – Souprava vozidlové radiostanice – Střední opravy – 1985
 • VX 32 – Vozidlový sdružovač – Montáž a nastavení – 1985
 • XX 31 – Zkušební VF souprava – Návod k obsluze a údržbě – 1985
 • XX 33 – Zkušební datová souprava – Návod k obsluze a údržbě – 1985
 • ZA 31,32,33 – Základnové antény – Příručka pro montáž a nastavení – 1985
 • ZA 35 – Základnová všesměrová zisková anténa – Montáž a nastavení – 1985
 • ZS 31 – Souprava malé základnové radiostanice – Návod k obsluze a údržbě – 1985
 • ZS 31 – Souprava malé základnové radiostanice – Střední opravy – 1985
 • ZS 31 – Souprava malé základnové radiostanice – Montáž a nastavení – 1985
 • ZZ 31 – Síťový zdroj, Schéma 1985
 • ZZ 32 – Síťový zdroj – Návod k obsluze a údržbě – 1985
 • ZZ 32 – Síťový zdroj – Příručka pro montáž a nastavení – 1985