VR63P ≈ Vozidlová radiostanice MV ČR

Ani porevoluční kotrmelce nezastavily v Tesle Pardubice vývoj a výrobu spojovacích prostředků pro MV. Po roce 1995 dodávala divize RCD privatizovaného podniku HTT-TESLA Pardubice, s.r.o. do té doby
u nás nevídanou radiostanici s množstvím nových funkcí. Byla bohužel v této řadě poslední.

Radiostanice VR63P je simplexní VKV zařízení, které je základním prvkem vozidlové sestavy. Zajišťuje rádiové spojení se základnovými radiostanicemi, mezi vozidlovými radiostanicemi navzájem a mezi vozidlovými a přenosnými radiostanicemi. Je využívána i ve stolní a základnové sestavě radiostanice VR63P. Radiostanice umožňuje vést provoz na libovolném kanále ze 140 provozních kanálů MV ČR v pásmu 80MHz a automaticky sledovat provoz až na 15ti zvolených kanálech tohoto pásma. Radiostanice VR63 spolu s ovladačem VO53P tvoří komunikační zařízení plně kompatibilní s ostatními simplexními VKV rádiovými prostředky MV ČR. Ovladač radiostanice je vybaven dvouřádkovým LCD displejem na kterém je možno číst přijaté telegramy (přeložené kódy typické činnosti) včetně identifikace odesilatele. 10 posledních telegramů se automaticky ukládá do paměti, kterou lze listovat. Umlčovač šumu je uživatelsky nastavitelný a to samostatně pro každý kanál. Samozřejmostí je maskovač. Identifikace obsluhy je řešena pomocí 3 místného přístupového hesla zadávaného při každém zapnutí. Stanice pracuje v obou podpásmech A i B s kanálovou roztečí 25 kHz. Výkon vysílače je přepínatelný ve třech stupních – 1W, 10W a 15W. V případě potřeby je možno omezit počet kanálů a uživatelské funkce prostřednictvím PC. V roce 1999 stála jedna vozidlová souprava VR63P 49.000,- Kč. O rok později, kdy PČR poptávala dalších 150 souprav již požadoval výrobce celých 72.657,- Kč za kus.

Hračka to tedy byla povedená, ale poněkud drahá. V roce 1994 navíc padlo rozhodnutí o výstavbě francouzského digitálního systému MATRA – Tetrapol (PEGAS) a simplexnímu VKV systému MV už tehdy začala zvonit hrana. Zvonila dlouho a tak bylo možno charakteristické „kvákání“ maskovačů na příslušných kanálech slyšet ještě mnoho let poté.