Rádiové spojení SNB (1985-89) ≈ 1. Směrové radioreléové spojení VAM

Směrové radioreléové spojení umožňovalo bezdrátový přenos telefonního hovoru, dálkové ovládání radiostanic, nebo přenos dat. V resortu MV bylo využíváno zařízení VAM vyráběné n.p. TESLA Přelouč, které spolehlivě nahrazovalo metalická vedení zvláště v horských a obtížně přístupných oblastech.

Velmi často byly takzvané VAMky používány v rámci lokálních i krajských VKV sítí MV k dálkovému ovládání základnových radiostanic. Radiostanice TESLA VAM byly dodávány ve verzi jedno, nebo čtyř kanálové (VAM 808) v kmitočtovém pásmu 390 – 430 MHz. Směrový spoj vytvořený dvěma soupravami radiostanic tak představoval jeden, nebo čtyři samostatné hovorové kanály. Podle typu použitých antén mohl být při jejich vzájemné optické viditelnosti realizován směrový spoj na vzdálenost 10 – 30 km. Systém umožňoval i zapojení retranslačních uzlů k dalšímu prodloužení dosahu. Za účelem snížení ztrát na koaxiálním kabelu byla radiostanice VAM rozdělena na dva funkční bloky – radiovou část, která byla instalována přímo na anténním stožáru a na multiplexní část, umístěnou v krytém prostoru. Vysílač radiostanice měl výkon 2W a celé zařízení bylo obvykle zálohováno 12V akumulátorem pro případ krátkodobého výpadku napájení ze sítě.