VKDC-1 ≈ Základnová radiostanice pro letecké pásmo VHF

V roce 1966 vyvinul národní podnik MESIT Uherské Hradiště radiostanici LUN 3522, mezi létajícím personálem známou spíše pod obchodním označením VKDC-1. Mimo zástavby do letounů, vznikla i pozemní varianta s určením pro malá letiště, nebo jako záložní a mobilní spojovací souprava.

Radiostanice VKDC-1 byly od roku 1966 mimo jiné osazovány do letounů LET L-200D Morava a do prvních výrobních sérií letounů LET L-410 Turbolet. Oba tyto ve své době velmi úspěšné a dodnes oblíbené stroje využívaly ve službě útvary Letecké správy SNB i ČSLA. Konstrukce radiostanice je poplatná době ve které vznikala. Sestavu tvoří ovládací skříňka a dva samostatné bloky vysílače a přijímače. Zařízení je částečně polovodičové, koncový stupeň vysílače je ale prozatím stále ještě řešen dvojicí elektronek QQE 03/12 a GU50 – sověty převlečenou LD50 TELEFUNKEN. Provozní kmitočet je odvozován z krystalů, které jsou umístěny ve třech carouselech (2 v RX, 1 v TX bloku) a přepínány pomocí krokových motorů, takže při přelaďování není nouze o výrazné zvukové efekty. Odstup kanálů je celých 50 kHz, z tohoto důvodu je v současné době již stanice pro příjem v leteckém pásmu, ve kterém je nově zaváděn krok 8,33 kHz jen těžko využitelná.

Zde si dovolím krátkou odbočku – v polovině 60tých let byla velkorysá 50 kHz rozteč mezi kanály předepsaná kmitočtovým plánem běžná i v sítích pozemní pohyblivé služby, dokladem je nám již dobře známá radiostanice RACEK. Se vzrůstajícím provozem a s tím související potřebou dalších komunikačních kanálů, muselo dojít k přechodu na poloviční odstup 25 kHz ale ani to nestačilo. V případě leteckého pásma nedošlo k dalšímu rozdělení na půl (12,5 kHz) jak je tomu u pásem pozemních pohyblivých služeb, ale hned na třetiny a tak vychází krok 8,33 kHz zaokrouhlených. To už je dost na těsno, takže požadavky na technické parametry nových leteckých radiostanic, zejmána s ohledem na kmitočtovopu stabilitu jsou velmi přísné. Zajímavostí je nízké výrobní číslo soupravy na fotografiích – 0006. O tom kolik těchto pozemních souprav bylo MESITem vyprodukováno bohužel zatím nejsou žádné zprávy.