„VÝSTŘEL“ ≈ Mobilní spojovací souprava Krajské správy SNB

V roce 1973 zahájily Letecké opravovně Banská Bystrica dodávky malého radiovozu na podvozku rumunského „gazíku“ M-461, který byl určen pro potřeby MV. Zabezpečovací roty vojsk MV, využívaly tento prostředek při zajištění spojení z prostorů mimo dosah VKV základnových radiostanic SNB.

Základní spojovací prostředky soupravy jsou sovětská 40W armádní KV radiostanice R130 pracující na směru k operačnímu středisku Krajské správy SNB a VKV radiostanice TESLA VXN 110 pro spojení se zasahujícími orgány v místě nasazení.  Radiostanici R-130 bylo možno ovládat prostřednictvím polního telefonního přístroje TP25 + TP25Rd z tzv. vyneseného stanoviště ve vzdálenosti až 2 km. Radiový provoz mohl být veden jak z pevného stanoviště, tak za pohybu a to v obou pásmech. Anténní systém tvořily za pohybu prutové antény. Pro R-130 to byla 4m tyčová anténa s držákem na boku vozidla. K radiostanici VXN 110 patřila prutová anténa pevně instalovaná na karosérii vozidla před spolujezdcem. Ta byla také jedinou anténou této radiostanice v soupravě. V případě rozvinutí soupravy na stanovišti mohly být za účelem prodloužení dosahu pro R-130 používány drátové antény typu šikmý paprsek, nebo symetrický dipol. Osádka vozidla byla pouze „dvoumužná“ – řidič a radista.

Pracoviště radisty zabíralo celý zadní prostor za sedadly řidiče a spolujezdce. Stěny karoserie, laminátová nástavba i podlaha v celém vozidle byla obložena tlumícím a izolačním materiálem, který zlepšoval akustické a termoizolační vlastnosti vozidla. Pro zimní období mělo vozidlo nezávislé benzinové topení, jehož ventilátor bylo možno v letních měsících používat k větrání. Součástí soupravy nebyla elektrocentrála, napájení radiostanic řešily účelové akumulátory 26V dobíjené z přídavného alternátoru. Rozvinutá spojovací souprava mohla být napájena rovněž ze sítě 220V.

Označení soupravy „Výstřel“ pochází ze sovětského krycího označení radiostanice R-130 (Выстрел). Není známo zda se nějaká souprava, která byla určena výhradně pro SNB a Pohraniční stráž zachovala, pro bližší představu se tedy bohužel musíme spokojit s několika fotografiemi nevalné kvality.