ZX31 40W ≈ Základnový zesilovač pro VKV sítě FMV

Pro prodloužení dosahu základnových stanic lokálního systému Federálního ministerstva vnitra (FMV) byl dodáván Teslou Pardubice zajímavý zesilovač, který je v návodu k obsluze a údržbě označován jako přenosný. Vzhledem k nutnosti napájení ze sítě, je ale jeho určení poměrně jasné.

„Jednotka přenosného vf zesilovače ZX31 je určena k provozu v simplexních sítích v kmitočtových podpásmech A, nebo B pásma 80MHz. Podpásmo je vyznačeno na krycím štítku potenciometru pro nastavení vf výkonu na předním panelu vpravo dole. zesilovač tvoří samostatný celek obsahující napájecí zdroj a vlastní zesilovač vf výkonu. Napájecí zdroj zesilovače umožňuje napájení budiče (např. mobilní radiostanice) vyvedeným stabilizovaným napětím 13,8V s dovoleným proudovým zatížením max. 3,5A a s ochranou proti přetížení. zesilovač obsahuje obvody pro automatické přepínání antény na výstup vf zesilovače při vysílání a na vstup přijímače radiostanice při příjmu. Jako budič může být použita jakákoli radiostanice s výstupní a vstupní impedancí 50 Ohm a výstupním výkonem 8-12W pracující v podpásmu A, nebo B. zesilovač je chráněn proti přehřátí koncového stupně vf výkonového zesilovače a proti přehřátí způsobeným nadměrným zatížením zdrojové části. Je možno dálkově ovládat úroveň výstupního vf výkonu a dálkově zapínat a vypínat zesilovač“ (návod k obsluze).

Přehled technických údajů

Vf výkon zesilovače – 40W
Kmitočtové podpásmo – A nebo B
Odběr při vysílání – 300 VA
Odběr při příjmu – 50 VA
Rozsah provozních teplot – -25 až +55 C
Rozměry – 380x225x310 mm
Hmotnost – 20 kg
Stupeň krytí – IP31

Rok výroby – 1985