Krycí kódy výrobců materiálu v Čechách a na Moravě 1940-1945

Do roku 1940 byl válečný materiál dodávaný německé armádě označován obchodní značkou výrobce, často doplněnou i o jeho adresu. Vrchní velitelství armády (Oberkommando des Heeres) si dobře uvědomovalo neudržitelnost tohoto stavu a proto byl vypracován jednotný systém značení závazný pro všechny výrobní závody jak v Německu, tak na okupovaných územích.

Seznam krycích kódů jimiž výrobci označovali materiál dodávaný německé branné moci obsahuje přes 10.000 dodavatelů napříč Evropou od Francie přes Finsko až po Rumunsko. Nechtěně tak vznikl unikátní katalog mapující značnou část průmyslové výroby konce první poloviny 40tých let minulého století. Tento seznam byl vzhledem k přesunům a zániku podniků, přes které se přehnala fronta průběžně aktualizován a doplňován. Poslední aktualizace pochází z října 1944.

Vlastní kód (Fertigungskennzeichen) byl sestaven nejprve z jediného, později z dvojice a nakonec z trojice malých písmen, v některých případech doplněných tečkou. Na rozměrnějších přístrojích (vysílače a přijímače) byl kód umístěn přímo na výrobním štítku – například EZ6, EK3 a KlFuSpr.d, nebo na zvláštním štítku připevněném na chassis přístroje – například Ukw.E.e a Torn.E.b. U menších přístrojů a dalšího materiálu byl kód vyražen obvykle v blízkosti výrobního čísla. Následující výběr krycích kódů zahrnuje jen zlomek z celkového výčtu výrobců působících na území Čech a Moravy. V závorce je uveden poválečný název podniku.

1. Podniky zabývající se elektrotechnickou výrobou :

 • bnl Vojenské telegrafní dílny (VTD), Ostmarkwerke Prag – Gbel, (PAL Kbely)
 • cec Prchal-Ericsson & Co. (Tesla Kolín)
 • ela AEG Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft A.G. Bodenbach – Děčín
 • fxk Telegrafia A.G. (Tesla Pardubice)
 • fsb Mikrofona Brüder Knotek A.G. Werk Prag – Strasnitz (Tesla Strašnice)
 • fsc Mikrofona Brüder Knotek A.G. Werk Wal. Meseritsch (Tesla Valašské Meziříčí)
 • hrz Sochor Messinstrumentfabrik Blanz (METRA Blansko)
 • klf Philips A.G. Prag – Hloubetin (Tesla Hloubětín)
 • lmo Krizik A.G. Kabel und Elektromechanikwerke Prag (Tesla Karlín)
 • lyk ETA elektrotechnische Fabrik A.G. Prag – Werschowitz
 • ??? Lorenz A.G. Höhenelbe (Tesla Vrchlabí)

2. Výběr z dalších, více či méně důležitých podniků:

 • aay ASAP Autowerk Skoda Jung-Bunzlau (Škoda Mladá Boleslav)
 • aes Sochor Josef Textilfabrik Königinhof am Elbe (TIBA Dvůr Králové nad Labem)
 • bjv Böhm.-Mährische Kolben-Danek AG Prag, Werk Vysocan (ČKD Praha, závod Vysočany)
 • bxb Skodawerke A.G. Pilsen (Škoda Plzeň)
 • bzs. Witkowitzer Bergbau u. Eisenhütten (Vítkovické železárny – VŽKG)
 • dsh Waffenfabrik Ing. F. Janecek, Werk Teinitz a/S (JAWA Týnec nad Sázavou)
 • dun. POLDIHÜTTE Werk Kladno (POLDI Kladno)
 • dxt Ing. Kadlec Instrumentefabrik – Prag
 • ece Kyser & Co. Pyrotechn. Fabrik Pojkowice (ZEVETA Bojkovice)
 • hew Waffenfabrik Ing. F. Janecek, Werk Prag – Pangrac (JAWA, ČKD Polovodiče)
 • frk Sigmund Brüder, Sigmund Pumpen, Olmütz – Luttein (SIGMA Lutín)
 • gst Walter Flugmotoren-fabriken Ninonitz (MOTORLET Jinonice)
 • jwn Fischer Knopf und Metallwarenfabrik Nixdorf (MIKOV Mikulášovice)
 • kzu Thonet a Mundus Bistritz a.H. (TON Bystřice pod Hostýnem)
 • llg Askania feingetriebebau Prag – Wokowitz (ARITMA Vokovice)
 • lpk Servotechna A.G. Prag – Podiebrader Landstrase 221
 • lpy Liberta Kinderwagenfabrik – Melnik
 • mdn AVIA A.G. Flugzeugindustrie, Werk Kunowitz (LET Kunovice)
 • mdo AVIA A.G. Flugzeugindustrie, Werk Olmütz
 • mdp AVIA A.G. Flugzeugindustrie, Werk Prag VII (AVIA Letňany)
 • mnn Ringhoffer-Tatrawerke A.G. Werk Nesselsdorf/Ost Sudetenland (TATRA Kopřivnice)
 • mnq Junkers Flugzeuge und Motorwerke Prag
 • msr Junkers A.G. Werk Königinhof am Elbe (TIBA Dvůr Králové nad Labem)
 • mrb Skodawerke Werk Prag – Smichow

V souvislosti s krycími kódy výrobců si neodpustím tuto sice tématicky nesouvisející, ale přesto zajímavou „švédskou vsuvku“. Švédské království vyhlásilo pod vlivem dramatického vývoje v Evropě 27. května 1938 neutralitu. V dodatku prohlášení ze září 1939 je výslovně zmíněn zákaz vývozu vojenského materiálu do válčících zemí. Je proto zarážející, že v seznamu OKH je pod krycím kódem „nfp“ uvedena společnost Svenska-Flygmotor A/B, Trollhättan – Schweden. Na druhou stranu je třeba dodat, že situace Švédska závislého v té době na německých dodávkách fosilních paliv nebyla vůbec jednoduchá.

Německý systém krycích kódů se dobře osvědčil a byl i dlouho po válce používán při značení výrobků dodávých našimi podniky československé armádě. Toto značení se ale týkalo především optických přístrojů, kompasů, vybavení letadel a munice, nikoli spojovacího a radiotechnického materiálu. Kódy byly samozřejmě změněny, takže například Meopta Přerov n.p. (dříve Optikotechna) označovala výrobky ze svého vojenského programu písmeny „xbk“ namísto původního německého kódu „dow“. Dále Meopta zřejmě používala i kód „bzn“ (fotografický přístroj DFP50), „bnz“ (letecka kamera NFP-02) a „yal“ (zaměřovač vz.59). V archivních fondech tohoto podniku se bohužel žádné materiály týkající se vojenského programu nedochovaly.