E-382bF ≈ Přijímač rychlých torpédových člunů S-Boat

Německé námořnictvo používalo pro komunikaci s malými plavidly soupravy FuG.V. původně vyvinuté firmou TELEFUNKEN pro letectvo. Jejich součástí byl i tento zpětnovazební přijímač. V literatuře a na dobových fotografiích je doložen hojný výskyt uvedených souprav právě na plavidlech typu S-Boat.

Audion E-382 pracoval, stejně jako příslušný 70W vysílač S4 s kterým tvořil soupravu, v úsecích pásma středních (300-600 kHz) a krátkých vln (3000-6000 kHz) provozem A1 a A3. Byl používán jako univerzální náhrada starších přijímačů E4 a E4a. Kde se tyto přijímače vyráběli? Mimo jiné zase v Hloubětíně u Philipsů, alespoň kus který je možno shlédnout na obrázcích zcela určitě. FuG.V. byla dále osazována jako základní spojovací souprava v dopravních letounech JUNKERS Ju52.