PČS-72 ≈ Přijímač časových signálů pro štáby ČSLA

Zatím pouze obrazová část.

„Přijímač časových signálů je určen pro příjem modulovaných časových signálů na kmitočtu 2,5 MHz, nebo nemodulovaných časových signálů na kmitočtech 3,17 MHz a 4,525 MHz. Na středních vlnách v pásmu 520 kHz až 1610 kHz slouží přijímač pro monitorový poslech rozhlasových stanic. Mezifrekvenční kmitočet přijímače je 455 kHz.“ K přijímači bylo možno připojit chronometr prozatím neznámého typu, nebo osciloskop.

Modulované signály na kmitočtu 2,5 MHz ze stanice se značkou OMA (Liblice u Českého Brodu), byly určené pro poslech v západních částech republiky. Na Slovensku byly často nezachytitelné. Na kmitočtu 3,17 MHz pracovala nemodulovaným signálem stanice OLB5, která pokrývala především východní Moravu a západní Slovensko.