RU 93 ≈ Přijímač pro námořní dopravu (Empfänger DRCM I/10)

V roce 1944 byl firmou Société Française Radio – Electrique (SFR) vyroben přístroj, jehož historie je téměř neuvěřitelná. Než zakotvil v Praze, měly vést jeho cesty z Paříže až na druhý konec světa.
A jinak než pod hladinou to už koncem války přes Atlantik a Indický oceán nešlo.

Podle vyprávění předchozího majitele přivezl v roce 1956 jeho dědeček tento přijímač z Číny, kde sloužil na československém velvyslanectví jako spojař. Údajně pochází z německé ponorky, která kapitulovala po skončení války někde v čínském moři. Tyto „obchodní“ ponorky přepravovaly během války mezi Německem a Japonskem strategické suroviny, vzorky nově vyvinutých zařízení, jejich dokumentaci i samotné techniky. Přijímač byl pro jeho výborné vlastnosti používán k radioamatérské činnosti až do roku 1985. Jedná se o komunikační přehledový přijímač s rozsahem 50 KHz až 60 MHz, který je dodnes funkční. Mimo několika součástek (odpory a kondenzátory), které bylo nutno pro udržení rádia v provozu po více než 70ti letech vyměnit, je vše původní. K přijímači byl přiložen originální předávací protokol mezi výrobcem, francouzskou firmou SFR a firmou Telefunken, která mimo jiné dodávala radiotechnické prostředky i pro německé námořnictvo. Protokol je datován 13.4 1944. Otázkou je, zda se jednalo o součást spojovací soupravy plavidla, nebo o jeho náklad.

fotografie se vyvolávají 🙂