Neznámá radiostanice

Do rubriky pátrání bych si dovolil umístit obrázek radiostanice, kterou jsem získal bez jakýchkoli informací od člověka, který vůbec netušil, co prodává…. díky jednomu z návštěvníků se podařilo zjistit krycí označení „SATURN“ a její použití útvary Stb na přelomu 50tých a 60tých let. Dle mých dedukcí se jedná o radiostanici, produkovanou pro Ministerstvo vnitra (štítek […]

Pokračování...


RF01 „Svitava“ ≈ Svolávací systém vojskového velení ČSLA

Ze samého počátku 50tých let přeskočíme do samého počátku let 80tých, kdy byl zařazen do služby v ČSLA zajímavý systém adresného předávání hlasových zpráv. Tuhle situaci znáte z mnoha starších filmů – probíhá vzrušená debata několika lékařů na pracovišti, najednou se ozve zvukový signál, jeden z doktorů strne, vytáhne odkudsi malou pípající krabičku, pohlédne na […]

Pokračování...


R24 ≈ Pohotovostní přijímač hloubkového průzkumu ČSLA

Pohotovostní přijímač R24 (Р24) bulharské výroby je rovněž ne zrovna obvyklým kouskem mezi sběrateli „zelených rádií“. O jeho přesném určení se zatím můžeme jen dohadovat, pravděpodobné ale je, že sloužil pro výsadek SHPz jako přijímač k poslechu jednosměrných relací ze střediska velení. Kvůli poslechu každé relace tak nemusela být rozvinována celá výsadková radiostanice. Takovému určení […]

Pokračování...


S čím se honila liška I. ‑ sedmdesátá léta

Honit lišku jsem začal jako mladý hoch, někdy kolem 14 let, tedy přibližně v roce 1974. Toto období bylo pro Hon na lišku v Čechách zlomové, protože Ústřední Radiodílny Svazarmu v Praze – Braníku v té době začaly vyrábět jednoduché a spolehlivé přístroje pro tento sport.Dřív se honitby odehrávaly buď s individuálně vytvořenými přijímači, které […]

Pokračování...