Pozvánka na akci KPHVJ Třebestovice „Mordové rokle 2016“

Kulisy pro pořádání této tradiční akce tvoří objekt bývalého radiokomunikačního a velitelského střediska letectva Střední skupiny sovětských vojsk (Центральная группа войск, zkrátka ЦГВ) nedaleko letiště Boží dar u Milovic. Podzemní prostory tohoto rozsáhlého objektu budou v sobotu 25.6 2016 v rámci bohatého programu přístupné veřejnosti. Mordovou rokli najdete snadno – cesta bude ve směru od Milovic značena šipkami s písmeny MR, pro ještě lepší orientaci je určena mapa ve fotogalerii.

Středisko velení muselo být pro radiotechnický průzkum protivníka nezjistitelné, protože jeho zničení by pro sovětské letectvo představovalo zásadní problém. Z tohoto důvodu se zde z hlediska komunikace nacházela pouze pasivní zařízení – přijímače a linkové spoje. V okolním písčitém terénu byly umístěny podzemní smyčkové antény pro příjem signálů v pásmu dlouhých vln a telekomunikační věž. O obé se bohužel již postarali sběrači kovů. Vysílací stanoviště pro objekt MR se nacházelo cca 5 km severním směrem v lesích poblíž obce Zelená. Letouny operující z blízkého letiště Boží Dar mohly nést prostředky jaderného napadení, pro které byl přímo na letišti vybudován speciální sklad – jediný svého druhu na území tehdejšího Československa.