VR65V ≈ Radiostanice AČR pro přenos dat a řeči v pásmu UHF

VR63V vznikla v polovině 90tých let a je zřejmě jediným armádním modelem tzv. šestkové řady radiostanic TESLA. Poněkud kuriózní řešení sestavy samotné radiostanice s pěti duplexery a „přílepkem“ bloku ovládání vzbuzuje řadu otázek. Kde konkrétně stanice tohoto typu sloužily je zatím rovněž záhadou. Souprava radiostanice VR65V je radiové zařízení sloužící k přenosu dat prostřednictvím připojeného […]

Pokračování...


Skripta poručíka Vagenknechta, aneb Spojení a spoj. služba 1929-30

Zatím pouze obrazová část – článek se připravuje Čs. armáda provozovala v míru radiotelegrafní sítě dvou úrovní. Stálá, čili ZÁPOLNÍ síť sloužila k výměně zpráv od vrchního velitelství k velitelstvím jednotlivých armád. Sídlem vrchního velitelství byla Praha, v případě přímého ohrožení republiky Vyškov. Celkem 4 armády sloužily pro obranu následujících prostorů: I. armáda – většina […]

Pokračování...


MRP-4 ≈ Miniaturní radiolokační pátrač průzkumných skupin ČSLA

Jedním z důležitých úkolů, které měly plnit průzkumné skupiny vysazené v týlu protivníka, bylo zjišťování přítomnosti signálů pozemních radiolokátorů. K získání informací o poloze a typu radiolokačního prostředku byl určen speciální přijímač, označovaný jako miniaturní radiotechnický pátrač (MRP). Přijímač, který pracuje v rozsahu 1 – 10 GHz vyráběl od roku 1972 národní podnik TESLA Pardubice.O […]

Pokračování...


RO 25 ≈ Radiostanice dělostřeleckých baterií

RO25 (Radiostanice oddílová 25) v maďarské armádě označovaná jako R-10, byla určena pro spojení v dělostřeleckých oddílech a bateriích souběžně se starší sovětskou radiostanicí A7B (RO22) . Do služby v československé, nyní již lidové armádě, byla zavedena v letech 1954-55. V porovnání s A7 je hlavní výhodou RO25 možnost dálkového ovládání (až na 2km) prostřednictvím […]

Pokračování...


Ing. Petr Kos ≈ Zvláštní vlak HVOA (Hlavní velitelství operujících armád)

Poznatky o štábním vlaku pro hlavního velitele československé branné moci v mobilizaci a válce.Tak zní podtitul velmi zajímavé publikace, která přináší množství nových informací a věřím, že pro mnohé z nás i řadu překvapení. Štábní vlaky patřily v první polovině 20. století k celkem běžné výzbroji všech světových armád. Je ale naprosto neznámým faktem, že […]

Pokračování...


PČS-72 ≈ Přijímač časových signálů pro štáby ČSLA

Zatím pouze obrazová část. „Přijímač časových signálů je určen pro příjem modulovaných časových signálů na kmitočtu 2,5 MHz, nebo nemodulovaných časových signálů na kmitočtech 3,17 MHz a 4,525 MHz. Na středních vlnách v pásmu 520 kHz až 1610 kHz slouží přijímač pro monitorový poslech rozhlasových stanic. Mezifrekvenční kmitočet přijímače je 455 kHz.“ K přijímači bylo […]

Pokračování...


„Dněpr“ ≈ Přijímač radiotechnického průzkumu v pásmu decimetrových vln

Zařízení Dněpr sloužilo od poloviny 60tých let k realizaci pasivních opatření v rámci radioelektronického boje (REB), jejichž cílem bylo vyhledat, zaznamenat a identifikovat zdroj elektromagnetického vyzařování z území protivníka. Tyto přijímače využívaly útvary podřízené přímo Zpravodajské správě GŠ ČSLA. Bohužel se nedochovaly vstupní obvody ani dokumentace, po obojím se usilovně pátrá.

Pokračování...


RF01 „Svitava“ ≈ Svolávací systém vojskového velení ČSLA

Ze samého počátku 50tých let přeskočíme do samého počátku let 80tých, kdy byl zařazen do služby v ČSLA zajímavý systém adresného předávání hlasových zpráv. Tuhle situaci znáte z mnoha starších filmů – probíhá vzrušená debata několika lékařů na pracovišti, najednou se ozve zvukový signál, jeden z doktorů strne, vytáhne odkudsi malou pípající krabičku, pohlédne na […]

Pokračování...


R24 ≈ Pohotovostní přijímač hloubkového průzkumu ČSLA

Pohotovostní přijímač R24 (Р24) bulharské výroby je rovněž ne zrovna obvyklým kouskem mezi sběrateli „zelených rádií“. O jeho přesném určení se zatím můžeme jen dohadovat, pravděpodobné ale je, že sloužil pro výsadek SHPz jako přijímač k poslechu jednosměrných relací ze střediska velení. Kvůli poslechu každé relace tak nemusela být rozvinována celá výsadková radiostanice. Takovému určení […]

Pokračování...